Gå direkte til innhold
 

Fageksperter MAROFF til fristen 12.09.2018

Nedenfor finner du en oversikt over eksperter som ble benyttet til behandling av søknader mottatt til MAROFFs utlysning
"Inntil 60 millioner til forskning i maritim sektor – Kompetanseprosjekt for næringslivet " med frist 12.09.2018.

Publisert:
22.01.2019