Gå direkte til innhold
 

Fageksperter BIONÆR og MATFONDAVTALE, søknadsfrist 10.10.2018

I margen til høyre finner du en oversikt over fagekspertene som evaluerte søknadene mottatt til BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri sin fellesutlysning for Innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 10. oktober 2018.

Fagekspertene har vurdert søknader mottatt til følgende utlysning:

Inntil 95 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer

Søknadsfrist: 10.10.2018

Publisert:
14.02.2019