Gå direkte til innhold
 

Fageksperter BIONÆR Forskerprosjekter med søknadsfrist 06.09.2017

I margen til høyre finner du en oversikt over fagekspertene som evaluerte søknadene mottatt til BIONÆRs Forskerprosjektutlysning med søknadsfrist 6. september 2017.

Fagekspertene har vurdert søknader mottatt til følgende utlysning:

Inntil 120 millioner kroner til forskerprosjekter

Denne utlysningen var todelt, del 1 og del 2. Søknader innsendt til del 1 ble behandlet i paneler, mens evalueringen av søknader innsendt til del 2 ble foretatt av enkelteksperter.

Publisert:
15.12.2017