Gå direkte til innhold
 

Fageksperter BEDREHELSE til fristen 26.04.2018

Under finnes en oversikt over ekspertpanelet som ble brukt i behandlingen av søknader til BEDREHELSEs utlysning av midler til miljøstøtte med frist 26.04.2018

Navn/Name Land/Country
Merete Nordentoft Danmark/Denmark
Vibeke Asmussen Frank Danmark/Denmark
Yvonne Forsell Sverige/Sweden
Alicja Wolk Sverige/Sweden
Falko Sniehotta Storbritannia/UK
Sarah Curtis Storbritannia/UK
Jordana Bell Storbritannia/UK
Nicholas Timpson Storbritannia/UK
Marianne van der Sande Belgia/Belgium
Katya Rubia * Storbritannia/UK
Ilona Koupil * Sverige/Sweden
Frederic Leusch * Australia
Karin Broberg * Sverige/Sweden

 

*Eksterne eksperter / external experts

Publisert:
29.11.2018