Gå direkte til innhold
 

Fageksperter BALANSE til fristen 10.10.2018

Nedenfor er en oversikt over ekspertpaneler og fageksperter som er brukt i søknadsbehandlingen av søknader til BALANSE-utlysningen av 50 mill. kroner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning. Utlysningen hadde frist 10.10.2018.

Panel 1 - Annen støtte

Navn Land
Hilde Blix Norge
Helga Eggebø Norge
Carl Jacobsson Sverige
Lotta Strandberg Finland

 

Panel 2 - Forskerprosjekt

Navn Land
Petra Angervall Sverige
Fredrik Bondestam Sverige
Steen Bagøe Nielsen Danmark
John Tumpane Sverige

 

Publisert:
11.03.2019
Sist oppdatert:
13.03.2019