Gå direkte til innhold
 

FINNUT: 7 nye prosjekter

43,2 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: 35 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

Søkt beløp totalt: 156,8 millioner NOK
Tildelte midler: 43,2 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 26
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor: 26

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 7 6 5 4 3 2 1
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 0 2 10 3 10 0 0

 

Programstyre: Terje Ogden, Håkon Kavli, Christian Weisæth Monsbakken, Astri Kristin Moen Sund, Greta Björk Gudmundsdottir, Kjell Arne Røvik, Rita Asplund, Jan O. Jonsson, Tora Korsvold.

Settemedlem: Ingen.

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
295654 KRETEK: Kreativ teknologi og samskapning på ungdomstrinnet Trondheim kommune, Oppvekst og utdanning
296559 Rødøyprosjekt II - 2019-2022: Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte ... RØDØY KOMMUNE SKOLESEKTOR
296279 Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom Bærum kommune
295690 Utvikling av en digital didaktisk undervisnings-planlegger for lærere, DigUP Time kommune
296477 Samarbeid om opplæring for minoritetsspråkelige unge og unge voksne Trøndelag fylkeskommune
296667 Nye verktøy og systemer for helhetlig dokumentasjon, analyse og læring i fag og yrkes... ROGOLAND FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELING
296636 Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole  RANDABERG KOMMUNE SKOLE

 

 

Publisert:
28.02.2019