Gå direkte til innhold
 

Evalueringene av NIFU og STEP i 2001

Evalueringene av NIFU og STEP ble gjennomført parallelt, av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Evalueringene av Stiftelsen Studies in Technology, Innovation and Economic
Policy (STEP-gruppen) og Norsk institutt for studier av
forskning og utdanning (NIFU) ble gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) etter oppdrag fra Norges forskningsråd.

Evalueringene foregikk parallelt, men foreligger som to separate rapporter.

For Forskningsrådet var det særlig viktig å få belyst instituttenes rolle og betydning som leverandører av kunnskapsgrunnlaget for norsk forskningspolitikk. I tillegg var formålet med evalueringen vært å få en samlet vurdering av de to instituttene og deres relasjoner med viktige brukere.

De to instituttene ble senere slått sammen til NIFU-STEP.

Publisert:
29.08.2007
Sist oppdatert:
29.08.2007