Gå direkte til innhold
 

Evaluering av utdanningsforskning i Norge

Forskningsrådet har gjennomført bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning. Sentrale utviklingstrekk i forskningsfeltet er identifisert og det skal ses spesielt på samarbeid nasjonalt og internasjonalt og forskningens samfunnsbidrag.

Utdanningsforskning har ikke tidligere vært gjenstand for en samlet evaluering. Norsk pedagogisk forskning ble evaluert i 2004 og flere fagdisipliner som forsker på utdanningstematikk har senere blitt evaluert.

Denne evalueringen favner forskningsmiljøer fra ulike fag og forskningstradisjoner og omfatter pedagogiske forskningsmiljøer, lærerutdanninger og tverrfaglige forskningsmiljøer i instituttsektoren.

Evalueringen omfatter 16 institusjoner med en rekke underenheter og over 1600 forskere. Se nærmere oversikt over deltakende institusjoner i evalueringen.

Forskningsrådet inviterer til lanseringsseminar for evalueringsrapporten 7. mars 2018. Les mer om lanseringsseminaret og meld deg på her.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Evalueringskomité og faglig sekretariat

Evalueringen vurderer forskningens kvalitet og kapasitet, strategiske fokus og samhandling, relevans og samfunnsbidrag.

Det er oppnevnt en evalueringskomite med internasjonalt anerkjente forskere på feltet og sentrale brukerrepresentanter, og etablert et sekretariat med kjennskap til forskningsfeltet i Norge:

Leder av komiteen: 

 • Professor Mikael Alexandersson, Gøteborg Universitet, Sverige

Medlemmer:          

 • Professor Jannette Elwood, Queens University, Belfast, Storbritannia
 • Professor Louis-André Vallet, Sciences Po, Paris, Frankrike
 • Professor Kay Livingston, University of Glasgow, Storbritannia
 • Professor Kriistina Kumpulainen, University of Helsinki, Finland
 • Professor Pavel Zgaga, University of Ljubljana, Slovenia
 • Professor Paul Leseman, Utrecht University, Nederland
 • Direktør Hege Nilssen, Utdanningsdirektoratet, Norge
 • Leder Steffen Handal, Utdanningsforbundet, Norge

Referansegruppe for evalueringen:

 • Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Professor Ola Erstad, Universitetet i Oslo, Norge
 • Professor Eva Maagerø, Høgskolen i Sørøst-Norge, Norge
 • Professor Hans Petter Ulleberg, NTNU, Norge

Det er også opprettet seks underpanel for behandling av forskergruppene ved institusjonene.

Tentativ tidsplan for evalueringen

2016

mars

Aktuelle miljøer inviteres med i evalueringen

 

april-mai

Institusjonene melder inn forskere og foreslår eksperter til evalueringskomiteen

 

august

Forskningsrådet oppnevner evalueringskomite og faglig sekretariat

 

september

Forskningsrådet inviterer til oppstartsmøte og bestiller egenevaluering fra institusjonene

 

september

Institusjonene melder inn forskergrupper og sender inn dokumentasjon

 

november - desember

Brukerundersøkelse og bibliometrianalyser gjennomføres

 

desember

Institusjonene leverer egenvurdering

 2017

 mai

Dialogmøter med fagmiljøene

 

september

Komiteen leverer utkast til rapport

2018

januar

Fakta sjekkes med institusjonene

 

januar

Komiteen levere endelig rapport

 2018

februar-mars

Evalueringsrapportene styrebehandles i Forskningsrådet og publiseres

 

 

 

 

 

 

Publisert:
04.03.2016
Sist oppdatert:
06.03.2018