Gå direkte til innhold
 

Evaluering av sosiologisk forskning i Norge

Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet vedtok i 2009 å igangsette en evaluering av sosiologisk forskning i Norge. Et internasjonalt evalueringspanel ble oppnevnt i oktober 2009, og evalueringsarbeidet ble utført i 2010.

Evalueringspanelets hovedoppgaver var å gi en samlet vurdering av kvaliteten på den sosiologiske forskningen i de utvalgte fagmiljøene, sett i forhold til en internasjonal standard, og å gi anbefalinger til oppfølgingstiltak.

Evalueringen omfattet fagmiljøer ved fem universiteter, to høgskoler og seks forskningsinstitutter, totalt 13 enheter (derav er to fagmiljøer evaluert under ett etter eget ønske). 177 forskere omfattes av evalueringen. Mandatet for panelet og en oversikt over de evaluerte fagmiljøene er gjengitt i evalueringsrapporten "Sociological research in Norway. An evaluation (December 2010)".

Evalueringsrapporten ble behandlet av Divisjonsstyret for vitenskap 15. desember 2010.  Divisjonsstyret mente at evalueringspanelet hadde levert en grundig gjennomgang av norsk sosiologi og en god og interessant analyse av de utfordringene faget og fagmiljøene står overfor. Rapporten ble også vurdert som et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med fagutvikling innenfor de sosiologiske fagmiljøene. 

Oppfølging av sosiologievalueringen
Divisjonsstyret for vitenskap oppnevnte 4.5.2011 et nasjonalt oppfølgingsutvalg for sosiologievalueringen og vedtok mandat for utvalget (kan lastes ned fra høyre spalte). Sammensetningen av utvalget var basert på forslag fra de evaluerte fagmiljøene.

Utvalget hadde følgende sammensetning:
 

Navn Institusjon
Instituttleder, professor Hans-Tore Hansen, leder av utvalget Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
 
Instituttleder Tone Fløtten Forskningsstiftelsen Fafo
 
Professor Knud Knudsen Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag,
Universitetet i Stavanger
 
Doktorgradsstipendiat Arnfinn Haagensen Midtbøen Institutt for samfunnsforskning
 
Forskningsleder Mari Teigen Institutt for samfunnsforskning
 
Seksjonsleder, førsteamanuensis Hanne Thommesen Seksjon for sosiologi,
Universitetet i Nordland
 
Instituttleder, professor Karin Widerberg (fagrådsleder) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
 
   

Doktorgradsstipendiat Anne Hege Henden Strand var faglig sekretær for utvalget.

Utvalget leverte sin innstilling til Forskningsrådet 19.9.2011. Innstillingen kan lastes ned fra høyre spalte.

Divisjonsstyret for vitenskap behandlet innstillingen 19.10.2011 og vedtok at det skal utlyses midler til institusjonsforankrete, strategiske prosjekter i sosiologi (SOSISP) for de evaluerte fagmiljøene. Det vil bli utlyst midler til prosjekter for teori- og metodeutvikling, samarbeids- og nettverksprosjekter og tiltak for utvikling av PhD-utdanningen. Totalbudsjett for SOSISPene vil være 16. mill. kroner. Planlagt søknadsfrist er 15. februar 2012, og utlysningen vil bli kunngjort på Forskningsrådets nettsider.
 

 

Publisert:
08.02.2011