Gå direkte til innhold
 

Evaluering av sosialantropologisk forskning (2011)

Et internasjonalt ekspertpanel ble i 2009 oppnevnt for å evaluere sosialantropologisk forskning i Norge. Initiativet ble tatt av Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet.

I november 2010 ble panelets rapport levert til Norges forskningsråd.

Evalueringspanelet har undersøkt de sosialantropologiske instituttene ved de fire universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I tillegg har panelet evaluert Etnografisk seksjon på Kulturhistorisk Museum, seksjon for medisinsk antropologi ved Institutt for samfunn og helse i Oslo, Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO, Norsk institutt for forskning på oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Chr. Michelsens Institutt (CMI).

Panelet har registrert 302 publikasjoner av 88 forskere i perioden 2004-2008. Panelet har også undersøkt kvaliteten på 176 artikler levert inn av de samme forskerne.

Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet mener panelet har levert en meget interessant og leseverdig rapport. Det er også en rapport med tydelige anbefalinger til fagmiljøene. 


Oppfølging av evalueringen av sosialantropologisk forskning

Divisjonsstyret for vitenskap oppnevnte 15.6.2011 et nasjonalt oppfølgingsutvalg for sosialantropologievalueringen og vedtok mandat for utvalget (kan lastes ned fra høyre spalte).

Utvalget har hatt følgende sammensetning:

Navn           Institusjon
Instituttleder, professor Ingjerd Hoëm, leder av utvalget Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Instituttleder, professor Edvard Hviding Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
Instituttleder, førsteamanuensis Martin Thomassen Sosialantropologisk institutt, NTNU
Programstyreleder, førsteamanuensis Bjørn Bjerkli Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø
Forskningsleder, seniorforsker Ada I. Engebrigtsen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA )


Sekretær for oppfølgingsutvalget har vært Jon Henrik Ziegler Remme, stipendiat ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Utvalget leverte sin innstilling til Forskningsrådet 30.11.2011. Innstillingen kan lastes ned fra høyre spalte.

Divisjonsstyret for vitenskap behandlet innstillingen 2.2.2011 og vedtok at det skal utlyses midler til institusjonsforankrete, strategiske prosjekter i sosialantropologi (ISPSAM) for de evaluerte fagmiljøene. Det vil bli utlyst midler til prosjekter for teoriutvikling og styrking av mobilitet og samarbeid internasjonalt og nasjonalt, på tvers av institusjonstyper, samt et nettverk for nasjonalt samarbeid om styrking av forskerutdanningen.

Totalbudsjett for ISPSAM-utlysningen i sosialantropologi vil være inntil 12 mill. kr, og planlagt søknadsfrist er 30. mai 2012. Utlysningen vil bli kunngjort på Forskningsrådets nettsider ved påsketider.
 

Publisert:
21.02.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016