Gå direkte til innhold
 

Evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge

Forskningsrådet har de siste to årene gjennomføre en evaluering av det samfunnsvitenskapelige fagområdet. Evalueringens hovedformål har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse hvordan forskningen formidles og tas i bruk.

34 institusjoner har deltatt i Forskningsrådets evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Evalueringen har resultert i anbefalinger om tiltak for å fremme kvalitet og effektivitet i den samfunnsvitenskapelige forskningen i Norge.

Her kan du laste ned alle rapportene i denne evalueringen.

Evalueringen har blitt utført av seks internasjonale fagpaneler:

  • geografi
  • økonomi
  • statsvitenskap
  • sosiologi
  • sosialantropologi
  • økonomisk-administrativ forskning

Evalueringen har blitt koordinert med en pilot for evaluering av utdanningskvalitet i regi av NOKUT, som omfatter økonomi, statsvitenskap og sosiologi. For institusjonene og fagene som er med i NOKUTs evaluering har samspillet mellom forskning og utdanning bli analysert.

Publisert:
23.02.2016
Sist oppdatert:
20.06.2018