Gå direkte til innhold
 

Evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge

Forskningsrådet har de siste to årene gjennomføre en evaluering av det samfunnsvitenskapelige fagområdet. Evalueringens hovedformål har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse hvordan forskningen formidles og tas i bruk.

34 institusjoner har deltatt i Forskningsrådets evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Evalueringen har resultert i anbefalinger om tiltak for å fremme kvalitet og effektivitet i den samfunnsvitenskapelige forskningen i Norge.

Her kan du laste ned alle rapportene i denne evalueringen.

Evalueringen har blitt utført av seks internasjonale fagpaneler:

  • geografi
  • økonomi
  • statsvitenskap
  • sosiologi
  • sosialantropologi
  • økonomisk-administrativ forskning

Evalueringen har blitt koordinert med en pilot for evaluering av utdanningskvalitet i regi av NOKUT, som omfatter økonomi, statsvitenskap og sosiologi. For institusjonene og fagene som er med i NOKUTs evaluering har samspillet mellom forskning og utdanning bli analysert.

Oppfølgingsmøte høsten 2018
Den 10. oktober 2018 holdt Forskningsrådet et oppfølgingsmøte med alle berørte institusjoner for evalueringen. Til møtet ble alle institusjonene bedt om å komme med innspill for oppfølgingen av SAMEVAL. Innspillene ble presentert på møtet. Fire fagmiljøer ble bedt om å holde innlegg. Alle presentasjonene som ble holdt på møtet finner du nedenfor.

SAMEVAL oppfølging, Bjørn Tore Kjellemo PDF - 825 KB

Oppsummering av innspill, Hedvig Buene PDF - 724 KB

SAMEVAL PRIO H. Urdal PDF - 552 KB

SAMEVAL UHR-ØA Jan I. Haaland PDF - 400 KB

SAMEVAL UiS Gro Ellen Mathisen PDF - 1,2 MB

SAMEVAL og UTDEVAL UiT Sonni Olsen PDF - 185 KB


 

 

Publisert:
23.02.2016
Sist oppdatert:
15.10.2018