Gå direkte til innhold
 

Evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge

Forskningsrådet vil i løpet av de neste to årene gjennomføre en evaluering av hele det samfunnsvitenskapelige fagområdet. Forskning og utdanning skal ses i sammenheng, og det skal ses spesielt på samfunnsbidragene fra forskningen.

Den nye evalueringen tar sikte på å favne de aller fleste samfunnsvitenskapelige fagene.

Se tidsplan for evalueringen.

Mandatet for evalueringen var klart i september 2016, og du kan laste det ned til høyre på denne siden.

Tidsplan for evalueringsarbeidet

 

2017

desember/
januar

Siste panelmøter for de seks panelene

2018 januar/
februar

Panelene leverer sine delrapporter

  februar/mars

Fakta i delrapportene sjekkes med institusjonene

  februar/mai

Lederne for evalueringspanelene utarbeider en samlet rapport om norsk samfunnsvitenskapelig forskning

  juni

Styrebehandling i Forskningsrådet, publisering og lansering

  

Publisert:
23.02.2016
Sist oppdatert:
05.12.2017