Gå direkte til innhold
 

Evaluering av rettsvitenskapelig forskning

Forskningsrådet startet i januar 2008 en evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge. Arbeidet ble avsluttet høsten 2009.

Som et ledd i evalueringen av forskningen i alle de samfunnsvitenskapelige fagene har Forskningsrådet evaluert rettsvitenskapen. Hovedformålet med evalueringen var å utvikle faget. Evalueringen skulle bidra til læring og egenutvikling i forskningsmiljøene og gi innsikt i deres sterke og svake sider og i utfordringer for den rettsvitenskapelige forskningen.

Evalueringspanelet ble oppnevnt av styret for Divisjon for vitenskap i juni 2008, men ble senere reorganisert grunnet et tilfelle av inhabilitet. Fra mars 2009 var det sammensatt slik:

Leder: professor Palle Bo Madsen, Juridisk Institut, Aarhus universitet

Medlemmer:
professor Vagn Greve, Centeret for kreditret og kapitalmarkedsret, Handelshøjskolen i København
professor Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
professor Juha Karhu, University of Lapland, Rovaniemi
professor Lotta Vahlne Westerhãll, Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
 


 

Publisert:
03.10.2008
Sist oppdatert:
25.01.2017