Gå direkte til innhold
 

Evaluering av økonomifaglig forskning i Norge

Evalueringen av økonomifaglig forskning i Norge startet i november 2006 og vil avsluttes innen utgangen av 2007.

Hovedformålet med evalueringen er fagutvikling. Evalueringen skal bidra til læring og egenutvikling i forskningsmiljøene og gi innsikt i styrker, svakheter og utfordringer for forskningen i økonomifaglig forskning.  

 


ISP-Økonomi

Forskningsrådet utlyste i februar 2009 midler til institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ØKISP) i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter fagevalueringen av økonomifaglig forskning i Norge. Se resultatet av søknadsbehandlingen her.

 


Økonomisk forskning i Norge holder høyt faglig nivå

Den økonomifaglige forskningen i Norge holder et høyt faglig nivå. Norge rangerer blant de fremste landene i Europa. Vi når ikke opp til nivået i de ledende nasjonene som Storbritannia og Nederland, men enkelte fagmiljøer er i den internasjonale forskningsfronten innen sine spesialområder, og mange andre har forskningsresultater som er internasjonalt synlige og anerkjente.

Les nyheten her

 


 

Evalueringsutvalgets sammensetning:
Professor Torben M. Andersen (leder), Århus Universitet
Professor Emmanuelle Auriol, Université de Toulouse
Professor Eva Liljeblom, Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Professor Grayham E. Mizon, University of Southampton
Professor Pierre Pestieau, Université de Liège

Følgende institusjoner blir evaluert:
Universitetet i Oslo, Institutt for helseledelse og helseøkonomi
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
Universitetet i Tromsø. Institutt for økonomi
Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet, Institutt for samfunnsøkonomi
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for økonomi og ressursforvaltning
Universitetet i Stavanger, fire institutter
Norges handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi
Norges handelshøyskole, Institutt for foretaksøkonomi
Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi
Handelshøyskolen BI, Institutt for finansiell økonomi
Handelshøgskolen i Bodø
Høgskolen i Agder, Institutt for økonomi
Høgskolen i Molde, Institutt for økonomi
Frischsenteret
Samfunns- og næringslivsforskning
Transportøkonomisk institutt
Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen
Norges Bank, Forskningsavdelingen
Institutt for samfunnsforskning

 

 

NIFU-STEP var faglig sekretariat for evalueringen og utarbeidet et notat med bakgrunnsinformasjon: Economic Research in Norway: Institutions, resources, personnel and publishing (ARBEIDSNOTAT 24/2006) PDF - 2,1 MB

 

Publisert:
22.08.2007
Sist oppdatert:
25.01.2017