Gå direkte til innhold
 

Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) har Norges forskningsråd gjennomført en evaluering av norsk økologisk landbruksforskning. I tillegg til å evaluere den forskningsfaglige kvaliteten, ble forskningens relevans samt graden av og mulighetene for kunnskapsoverføring mellom økologisk og konvensjonelt landbruk vektlagt.

Evalueringen er avsluttet og rapporten er å finne på Matprogrammets nettsider.

Den forskningsfaglige kvaliteten ble evaluert av en gruppe bestående av fem skandinaviske fageksperter. De mest relevante forskningsmiljøene ble invitert til å presentere hovedtrekkene ved deres økologiske forskning for ekspertpanelet.

En gruppe satt sammen av personer med ulik tilknytning til norsk landbruk har evalueret forskningens relevans og kunnskapsoverføringen til konvensjonelt landbruk.  

Publisert:
04.11.2009
Sist oppdatert:
26.09.2017