Gå direkte til innhold
 

Evaluering av norsk klimaforskning

Forskningsrådet gjennomførte vinteren 2011-12 en evaluering av norsk klimaforskning i et internasjonalt perspektiv.

Formål
Det overordnete formålet med evalueringen var å få en systematisk gjennomgang og vurdering av norsk klimaforskning.

Forskningsrådets strategi og anbefalinger for hvordan klimaforskningen skal innrettes i framtiden må bygge på solid kunnskap om norsk klimaforskning. Evalueringen skulle utvikle et oppdatert kart over det internasjonale landskapet, med Norges plass i dette, og med anbefalinger til organisering og prioriteringer som vil bringe forskningen i retning av samfunnets framtidige behov.

Evalueringskomité
Evalueringskomiteen bestod av ni medlemmer som til sammen dekker en stor bredde av fagområder, samt internasjonale miljøer innenfor klimaforskning.

Thomas Rosswall ledet komiteen. Han er professor emeritus i vann og miljø, med spesiell kompetanse innenfor økosystemer og landbruk, mikroøkologi og biokjemiske sykler.

Rosswall er tidligere professor ved Universitetet i Stockholm og Linköping og har vært rektor ved Sveriges lantbruksuniversitet. Han har hatt flere lederposisjoner i nasjonale og internasjonale organisasjoner, blant annet Det internasjonale vitenskapsrådet ICSU og Det internasjonale geosfære/biosfære-programmet IGBP.

Rosswall er nå leder for Steering Committee for the CGIAR Challenge Program on Climate Change, Agriculture and Food Security.

Øvrige medlemmer i komitéen var:
• Professor Gordon McBean, University of Western Ontario, Canada
• Professor emeritus Bob Dickson, CEFAS Lowestoft Laboratory, UK
• Professor Eigil Friis-Christensen, National Space Institute, Denmark
• PhD Sanna Sorvari, University of Helsinki, Finland
• Professor Harold Mooney, Stanford University in California, US
• Professor Katarina Eckerberg, Umeå University, Sweden
• Professor Joyeeta Gupta, Vrije University, Netherlands
• Risk manager Michelle Colley, Acclimatise North America, US

Komiteens sekretariat lå hos Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Seniorforsker Antje Klitkou ledet sekretariatet.

Involvering
De norske klimaforskningsmiljøene deltok i evalueringsprosessen.
Alle miljøer fikk i høsten 2011 invitasjon til å delta. Med invitasjonen var det et faktaark der miljøene selv kunne fylle ut opplysninger om blant annet størrelse, finansiering og tematisk innretning.

Et utvalg av miljøer ble så invitert til å delta i en dybdeevaluering. Dette var en form for selvevaluering der de aktuelle miljøene fikk spørsmål som gikk mer i dybden av forskningen som foregikk på det aktuelle stedet. Selvevalueringen adresserte punkter som faglig kvalitet og kapasitet, strategisk innretting og samspill, deltakelse, kommunikasjon og samarbeid, og samfunnsrelevans.

Evalueringen så ikke på det enkelte miljø, men på det totale klimaforskningslandskapet. Faktaarkene ga samlet en oversikt over det norske klimaforskningslandskapet og svarene fra selvevalueringen skal fylte ut og nyansere bildet.

Framdriftsplan, frister og møtedatoer
Konstitusjonsmøte i Oslo, 23.-24. august 2011
Frist for innsendelse av faktaark, 30. september
Frist for innsendelse av selvevaluering, 14. november / 21. november
Høringsmøter med universiteter og institutter, i Oslo, 12.-16. desember
Møte, februar 2012
Siste møte i Oslo, 13.-14. mars
Høringsrunde hos miljøene for faktafeil, mai
Ferdigstillelse av rapport, mai-juni 
Overlevering til Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø, 15. juni 2012

 

Publisert:
21.06.2011
Sist oppdatert:
30.07.2012