Gå direkte til innhold
 

Evaluering av humanistisk forskning i Norge

Forskningsrådet har gjennomført en evaluering av hele det humanistiske fagområdet. Forskning og utdanning er sett i sammenheng, og det er samlet inn samfunnsbidrag fra forskningen. Oppfølgingsarbeidet etter evalueringen har startet.

Evalueringen av humanistisk forskning i Norge ble satt i gang høsten 2015 og var ferdig i 2017. Den er utført av internasjonale fagfeller PDF - 237 KB med god kunnskap om de aktuelle fagområdene.

Her kan du laste ned alle rapportene i denne evalueringen.

Her er presentasjonen fra panelleder Shearer West PPTX - 94 KB fra lanseringen 23.06.2017.

Her kan dere se hele lanseringsseminaret i opptak.

Reaksjoner på evalueringen og oppfølging

20. september hadde vi et fellesmøte for de evaluerte institusjonene om oppfølgingen av evalueringen. Institusjonene fikk komme med skriftlige innspill og delta i en åpen diskusjon.

Reaksjonene fra de humanistiske miljøene er at evalueringen i hovedsak tegner et relevant bilde av norsk humanistisk forskning, og at evalueringen er nyttig for institusjonenes kvalitetsarbeid.

På bakgrunn av evalueringsrapportene og innspillene fra diskusjonene, arbeider Forskningsrådet nå med konkrete oppfølgingstiltak etter HUMEVAL.

 
Publisert:
14.08.2015
Sist oppdatert:
29.09.2017