Gå direkte til innhold
 

Evaluering av humanistisk forskning i Norge

Forskningsrådet har gjennomført en evaluering av hele det humanistiske fagområdet. Forskning og utdanning er sett i sammenheng, og det er samlet inn samfunnsbidrag fra forskningen.

Evalueringen av humanistisk forskning i Norge ble satt i gang høsten 2015 og var ferdig i 2017. Den er utført av internasjonale fagfeller PDF - 237 KB med god kunnskap om de aktuelle fagområdene.

Her kan du laste ned alle rapportene i denne evalueringen.

Her er presentasjonen fra panelleder Shearer West PPTX - 94 KB fra lanseringen 23.06.2017.

Her kan dere se hele lanseringsseminaret i opptak.

I følge nasjonal statistikk er det 3100 vitenskapelige ansatte innenfor humaniora i UH sektoren i Norge. Disse utfører til sammen 1300 FoU-årsverk. Norge investerer årlig om lag 1,8 milliarder kroner i humanistiske forskning.

Målet med fagevalueringene

Forskningsrådets fagevalueringer har som mål å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet sett i et internasjonalt perspektiv. Evalueringene skal også resultere i konkrete anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen.

De konkrete anbefalingene er ment å være til hjelp både for institusjonene selv i deres videre strategiske arbeid, for Forskningsrådet i utviklingen av våre virkemidler og for myndighetene i deres politikkutvikling.

Samspillet mellom forskning og utdanning

Forskningen innenfor humaniora er et viktig grunnlag for å tilby utdanning av høy kvalitet til de 27 000 studentene som får utdanningen sin ved de humanistiske fakultetene. Evalueringen har sett på samspillet mellom forskning og utdanning ved UH-institusjonene.

Samfunnsbidrag ("impact")

Humanistisk forskning spiller en viktig rolle i samfunnslivet utenfor akademia på mange områder. Derfor har Forskningsrådet prøvd ut nye metoder for å dokumentere og vurdere samfunnsbidragene fra den humanistiske forskningens ved hjelp av denne evalueringen.

Under arbeidet med utforming og planlegging av evalueringen, har Forskningsrådet hatt omfattende dialog med Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora.

Oppfølging av evalueringen

Oppfølgingsarbeidet starter høsten 2017, og første post på programmet er et møte med institusjonene 20. september.

 
Publisert:
14.08.2015
Sist oppdatert:
26.06.2017