Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Evaluering av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene

Fagevalueringen av grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene ble gjennomført i 2014. Evalueringen omfattet forskningsgrupper på universiteter, høgskoler og institutter. Resultatene er sammenfattet i 3 panelrapporter og en hovedrapport.

Formål med fagevalueringen:

 • å foreta en kritisk gjennomgang av forskningen i et internasjonalt perspektiv,
 • å få internasjonal tilbakemelding på hvordan norsk forskning bør møte utfordringene som faget står overfor i tiden framover,
 • å fremskaffe anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen,
 • å være et redskap for strategisk og faglige utviklingsarbeid i institusjonene selv,
 • å styrke Forskningsrådets grunnlag for forskningspolitiske råd til regjeringen og berørte departementer.

Hovedfunn

Les nyhetssak om evalueringen og se rapportene til høyre på siden.

Gjennomføring av evalueringen

Evalueringen ble gjennomført av tre internasjonale ekspertpaneler med 5-6 panelmedlemmer. Lederne for de tre panelene har sammenfattet hovedkonklusjonene i evalueringen i en hovedrapport i tillegg til de tre panelrapportene.

 • Panel 1: Energy and Process Technology (including: Oil, gas, CO2, fluid mechanics, metallurgy for the process industry, electrical energy)
 • Panel 2: Products, Production, Project Management, Marine Systems and Renewable Energy (including: solar energy, bio energy, marine process technology, sensors and instrumentation/mechatronics, technology for fisheries and aquaculture)
 • Panel 3: Civil Engineering and Marine Structures (including: buildings, roads, water and wastewater engineering, structural mechanics)

Evalueringen baserte seg på tre elementer:

 • En egenvurdering innsendt av miljøene etter fastlagt mal.
 • En bibliometrisk analyse av vitenskapelig publisering innen teknologifag i Norge generelt, og gruppene som deltok i evalueringen spesielt. Analysen ble utført av NIFU.
 • Høringsmøter mellom miljøene og panelene Disse møtene fant sted i Trondhjem og på Gardermoen i november 2014.

Totalt deltok 64 miljøer/forskningsgrupper i evalueringen. Denne evalueringen var den siste i rekken av fagevalueringen innen MNT-fagene i denne omgang. Tidligere evalueringer er kjemi (2009), fysikk (2010), geofag (2011), biologi, medisin og helsefag (2011), IKT (2012) og matematiske fag (2012). Forskningsgrupper som deltok i en av disse evalueringene var med noen få unntak ikke med i teknologifagevalueringen. Miljøene som deltok kom fra 6 universiteter (NTNU, NMBU, UiB, UiS, UiA, UiT), 3 høyskoler (Gjøvik, Østfold, Telemark) og 8 institutter (IFE, NGI, IRIS, MARINTEK, SINTEF Byggforsk, SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Energi, SINTEF Fiskeri og havbruk).

Oppfølging

Oppfølgingen av evalueringen involverer alle miljøer som har deltatt i evalueringen. Det er naturlig å skille mellom det som gjøres lokalt på institusjonene, og oppfølging på nasjonalt nivå. En vesentlig del av anbefalingene må følges opp lokalt i institusjonene. Anbefalinger som er gitt til nasjonalt nivå, eller som er felles for mange miljøer, følges opp i fellesskap av UoH-sektoren, instituttsektoren, Forskningsrådet og departementene.

Forskningsrådet inviterte de evaluerte institusjonene og fagmiljøene til å komme med innspill til hvordan funnene og anbefalingene fra evalueringen bør følges opp nasjonalt og lokalt. Innspillene til tiltak på nasjonalt nivå ble vurdert videre av et oppfølgingsutvalg nedsatt av Forskningsrådet. Utvalget besto av åtte representanter fra de evaluerte institusjonene, og hadde som oppdrag å gi sin anbefaling til oppfølgingstiltak. Utvalget leverte sin innstilling våren 2017, og rapporten kan lastes ned til høyre på denne siden.

Forskningsrådet utreder hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes basert på evalueringen og oppfølgingsutvalgets innstilling. Eventuelle bevilgninger eller utlysninger vil bli meddelt høsten 2017.

Oppfølgingsutvalget

 • Ernst Kristiansen, forskningsdirektør, SINTEF Digital (utvalgsleder)
 • Helge Brattebø, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
 • Cecilie Rolstad Denby, dekan ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU
 • Eva Dugstad, Director for Business Development, Radiumhospitalets forskningsstiftelse
 • Martin Fernø, førsteamanuensis ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB
 • Randi Toreskås Holta, visedekan, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, HSN
 • May Britt Myhr, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi, UiS
 • Jostein Mårdalen, instituttleder ved Institutt for materialteknologi, NTNU
Publisert:
13.11.2013
Sist oppdatert:
27.04.2017
Sideansvarlig:
Karina Wethal Seniorkonsulent +47 22 03 70 13 kaw@forskningsradet.no