Gå direkte til innhold
 

Evaluering av geografiforskning

Et nordisk panel har evaluert geografiforskning i Norge. Divisjon for vitenskap i Norges forskningsråd fikk i januar 2011 overlevert panelets rapport.

Panelet har sett på forskningen ved geografiinstituttene i Trondheim og Bergen, og geografiforskningen ved instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Panelet har også evaluert geografiforskning ved universitetene i Ås, Tromsø og Agder. I tillegg til disse seks universitetsmiljøene, har evalueringspanelet gransket Høgskolen i Nord-Trøndelag og Agderforskning.

Panelet har også undersøkt et utvalg på 184 artikler i tidsskrifter og bøker publisert av norske geografer ved de evaluerte miljøene i tidsrommet 2004-2008.

Evalueringen fanger ikke opp den forskningen som gjøres av en rekke geografer ansatt ved andre institutter utenfor universitetene. Dette er en svakhet panelet selv påpeker.

 

Publisert:
21.02.2011