Gå direkte til innhold
 

Evaluering av forskningen i statsvitenskap

I 2001-2002 gjennomførte Forskningsrådet en evaluering av forskningen i statsvitenskap i norge. Evalueringen omfattet faglig produksjon og virksomhet i perioden 1996-2000.

Evalueringen ble foretatt av et utvalg med internasjonal representasjon. Den omfattet 164 forskere lokalisert ved de fem statsvitenskapelige universitetsinstitutteneog statsvitenskapelige forskningsmiljøer ved to høgskoler og 12 forskningsinstitutter.

I tillegg til særlige anbefalinger rettet til det enkelte miljø, munnet evalueringen ut i en rekke vurderinger av status og utfordringer innenfor norsk statsvitenskap når det gjelder emnevalg, forskningens kvalitet, forskerutdanningen og organisering av forskningen.

Oppfølging

Evalueringsarbeidet er fulgt opp av en fagplan som inneholder en rekke forslag til tiltak, rettet både til Forskningsrådet og fagmiljøene. Fagplanen ble godkjent av styret for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet i desember 2004.

Skrevet av:
Kari Morthensen
Publisert:
22.08.2007
Sist oppdatert:
25.01.2017