Gå direkte til innhold
 

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag (2004)

Forskningsmiljøene innen ingeniørvitenskap ved universitetene og relevante høgskoler (NLH, HiS, HiN) deltok i evalueringen. Evalueringen startet i 2003 og resultatene ble offentliggjort i september 2004.

Fagene ble fordelt på tre ekspertpaneler som utarbeidet hver sin delrapport. Det ble også laget en felles, overordnet rapport.

Oppfølging

Evalueringens anbefalinger ble fulgt opp med utarbeidelse av en fagplan for ingeniørvitenskapelige fag, som forelå i juni 2006.

Fagplanutvalget har gitt prioritet til åtte tematiske områder som kan gi verdiskaping og sikre norsk økonomi i et 20 års perspektiv:

 • Petroleumsteknologi
 • Energi og miljø
 • Bærekraftig infrastruktur
 • Marin og maritim virksomhet
 • Materialer
 • Produksjon
 • Verdikjede sjømat
 • Prosessindustri

I tillegg er Systemkunnskap beskrevet, et emne som både inngår i alle de tematiske innsatsområdene og som selv danner grunnlag for næringsvirksomhet.

I fagplanen identifiseres også fire grunnleggende ingeniørvitenskapelige forskningstema som krever forskningsinnsats:

 • Energiproduksjon fra nordområdene
 • Fornybar energi
 • Bærekraftig infrastruktur
 • Mat fra nord

Fagplanen innholder også en rekke råd til departementene, fagmiljøene og Forskningsrådet.

Publisert:
22.08.2007
Sist oppdatert:
25.01.2017