Gå direkte til innhold
 

Evaluering av Simula Research Laboratory AS

Simula er evaluert i regi av Forskningsrådet i 2016–17. Evalueringen skal gi Forskningsrådet og de finansierende departementene innsikt i kvaliteten på forskningen som utføres ved Simula.

Evalueringen skal også gi en vurdering av utdannings- og innovasjonsaktivitetene knyttet til forskningen hos Simula. Organisering og ledelse er i tillegg vurdert i lys av disse aktivitetene.

Hovedfunn i evalueringen

  • Komiteen ser en dreining mot mere anvendt forskning og et økt søkelys på økt inntekt. Den peker på at dette utgjør en risiko for at den grunnleggende forskningen utvannes og at søkelyset rettes mot oppdragsforskning og kortsiktige aktiviteter.
  • Siden siste evaluering (fagevalueringen av IKT 2011/12 hvor Simula deltok) er det lagt mye ressurser i å utvide utdanningsaktivitetene. Noen av disse aktivitetene, f.eks. samarbeidet med UCSD, ser ut til å være svært verdifulle. Komiteen etterlyser imidlertid en klarere visjon for ekspansjon av utdanningsaktivitetene.
  • Simula har utviklet flere tiltak for å bidra til innovasjon og teknologioverføring. For noen av disse tiltakene, f.eks. Gründergarasjen, er det vanskelig å se hvordan disse bidrar til Simulas kjernevirksomhet. Andre tiltak, f.eks. oppstartbedrifter, vil ha nytte av bedre planlegging og prosess for etablering.
  • Mange i Simulas ledelse har vært med fra starten av selskapet. Selv om Simula har vært ledet på en god måte, etterlyser komiteen planer for å erstatte disse.

Generelt er det meget høy kvalitet i forskningen som utføres ved Simula. Evalueringskomiteen uttrykker at den er imponert over både bredde og gjennomslag av forskningen som utføres. Komiteen merker seg også at Simula har fulgt opp de fleste av anbefalingene fra tidligere evalueringer. 

Evalueringskomiteen har hatt disse medlemmene:

• Prof. Jan S. Hesthaven, EPFL, Sveits, leder
• Prof. Karama Kanoun, LAAS-CNRS, Frankrike
• Prof. Jörg Ott, Technical University of Munich, Tyskland
• Dr. Abigail Barrow, The Massachusetts Technolgy Transfer Center, USA

Last ned den fullstendige evalueringsrapporten her PDF - 1,1 MB , eller til høyre på siden.

Se også tidligere evalueringer av Simula i lenken til høyre på siden.

Publisert:
18.10.2009
Sist oppdatert:
11.05.2017