Gå direkte til innhold
 

Doktorgrad i bedriften

Doktorgrad i bedriften (Nærings-ph.d) er en tre- eller fireårig forskerutdannelse der kandidaten tar en ordinær doktorgrad ved et gradsgivende universitet/høyskole mens hun eller han er ansatt i en bedrift. Problemstillingene kandidaten arbeider med har klar relevans for bedriften.

Hvem kan søke støtte?

Søkere til denne ordningen vil være bedrifter som driver markedsrettet virksomhet. Virksomheter som finansieres gjennom offentlige tilskudd, har statlige eller kommunale forvaltningsoppgaver eller driver produksjon til eget bruk vil normalt ikke kvalifisere som søkere til denne ordningen. Det samme gjelder lag, foreninger og andre organisasjoner som drives med andre hensikter enn verdiskapning i økonomisk forstand. Forskningsinstitutter og helseforetak ikke i målgruppa for denne ordningen.

Når kan er det søknadsfrist?

Ordningen har løpende søknadsfrist. Søknad bør sendes inn i god tid før prosjektet/doktorgraden startes opp.

Hvor mye kan man søke om?

Det kan søkes om inntil 50 % av den stipendsatsen som gjelder for doktorgradsstudenter på søknadstidspunktet. Støtten kan ikke overstige 50 % av godkjente prosjektkostnader. Små og mellomstore bedrifter kan i tillegg søke om inntil 50 % i støtte til gjennomføring av kostbare laboratorieforsøk knyttet til doktorgradsarbeidet. Støtten dekker ikke innkjøp av utstyr.

Hvor lenge kan man få støtte?

En bedrift kan få støtte for en prosjektperiode på tre eller fire år. Dersom det er behov for at kandidaten jobber 25 % i bedriften med andre oppgaver i løpet av studiet, kan det legges opp som et fire-årig prosjekt.

Utlysning for nærings-ph.d.

Publisert:
10.08.2009
Sist oppdatert:
13.06.2017