Gå direkte til innhold
 

Divisjonsstyra

Hovudstyret i Forskingsrådet har oppnemnt følgjande medlemmar til divisjonsstyra med funksjonstid fra 1. juni 2015 til 31. mai 2019:

Divisjonsstyret for energi, ressursar og miljø

Styremedlemmar 

 • Sverre Gotaas, direktør, Herøya Industripark AS (styreleiar) 
 • Aina M. Berg, administrerande direktør, Uni Research
 • Anne Kathrine Fossum, assisterande fylkesmann, Fylkesmannen i Hedmark
 • Morten Hald, dekan, Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet
 • Grete Hovelsrud, professor, Universitetet i Nordland/Nordlandsforsking
 • Sigve Nordrum, EVP, Aker BioMarine ASA
 • Nils Røkke, bærekraftdirektør, SINTEF
 • Liv Monica Stubholt, partnar, Advokatfirmaet Selmer DA
 • Bernt-Erik Sæther, professor, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
 • Mari Sundli Tveit, rektor, Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

 

Divisjonsstyret for innovasjon

Styremedlemmar

 • Eli Aamot, konserndirektør, SINTEF Materialer og kjemi (styreleiar)
 • Helene Fladmark, leiar, Eyde-nettverket
 • Camilla S. Gramstad, miljø- og CSR-ansvarlig, Hovedorganisasjonen Virke
 • Lars Holden, administrerande direktør, Norsk Regnesentral
 • Stig-Erik Jakobsen, professor, Høgskulen på Vestlandet
 • James Lorens, professor, Universitetet i Bergen
 • Kristin Misund, forskingsdirektør, Borregaard
 • Jeanette Iren Moen, avdelingsleiar, Fellesforbundet
 • Tanja Storsul, direktør, Institutt for samfunnsforskning
 • Tore Ulstein, visekonsernsjef, Ulstein Group ASA

 

Divisjonsstyret for samfunn og helse

Styremedlemmar

 • Gunnar Bovim, rektor, NTNU, leder av divisjons­styret, medlem av Hoved­styret
 • Tone Marie Nybø Solheim, rådmann, Grimstad kommune
 • Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Nina Tangnæs Grønvold, kommunaldirektør, Fredrikstad kommune
 • Tor Ingebrigtsen, administrerande direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Ingrid Helgøy, forskingsdirektør, Uni Research Rokkansenteret
 • Kristian Berg Harpviken, direktør, PRIO
 • Monica Melby-Lervåg, professor, Universitetet i Oslo
 • Marit Brandsæter Hagland, leder velferd, Safemate AS

 

Divisjonsstyret for vitskap

Styremedlemmar

 • Anne Lise Fimreite, professor, Universitetet i Bergen (styreleiar)
 • Kjersti Bale, professor, Universitetet i Oslo
 • Inga Berre, professor, Universitetet i Bergen
 • Tone Fløtten, instituttsjef, FAFO
 • Anne Husebekk, rektor, Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet
 • Geir Mork, hovedkonsulent, Gyldendal
 • Hilmar Rommetvedt, forskingsleiar, IRIS (International Research Institute of Stavanger)
 • Unni Steinsmo, Corporate Adviser, SINTEF
 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik

 

Publisert:
20.03.2006
Sist oppdatert:
15.09.2017