Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Teknisk-industrielle institutter

De teknisk-industrielle instituttene er den klart største instituttgruppen. Driftsinntektene for denne gruppen har de siste årene utgjort mer enn halvparten av sektorens samlede inntekter.

Samlet dekker de teknisk-industrielle instituttene et bredt spekter av fag og disipliner innenfor naturvitenskap, teknologi, miljøfag og teknologiledelse. Oppdragsmarkedet for disse instituttene domineres av bedrifter og næringer med høy FoU-aktivitet. De teknisk-industrielle instituttene opererer i stor grad på et internasjonalt marked, og er derfor viktige aktører for å hente hjem ny teknologi til norsk næringsliv.

De teknisk-industrielle instituttene er i 2015 blitt evaluerte av et internasjonalt ekspertutvalg, les mer om dette her. Rapporten ble lansert 1. mars 2016.

Følgende teknisk-industrielle institutter får basisfinansiering gjennom Norges forskningsråd: 

Chr. Michelsen Research (CMR )
Institutt for energiteknikk (IFE)
SINTEF Ocean AS
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
NORSAR - forskningsinstitutt for seismologi og anvendt geofysikk
Norsk Regnesentral (NR) 
Norut Northern Research Institute AS (NORUT)
Norut Northern Research Institute Narvik (NORUT Narvik)
International Research Institute of Stavanger (IRIS )
Stiftelsen SINTEF
SINTEF Energi
SINTEF Petroleum
Tel-Tek
Uni Research AS

Finansieringen av basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet.

20 stipendiatstillinger til instituttsektoren

I februar 2016 ble 20 nye stipendiatstillinger fordelt blant  de teknisk-industrielle instituttene. Målet er å styrke instituttenes rolle i doktorgradsutdanningen.

Forslaget kommer fra regjeringen på bakgrunn av langtidsplanens prioritering av MNT-fagene (matematikk, naturvitenskap og teknologi), og strukturmeldingens vekt på konsentrasjon av forskningsmidler. Lønnsmidler til stillingene er gitt over statsbudsjettet for 2016 med virkning fra siste tertial.

Forskingsrådet har utformet kriteriene for stillingene. Størrelsen på instituttet er det sentrale kriteriet, men også FoU-kompetanse og -kapasitet, forskningskvalitet og erfaring med doktorgradsutdanning teller med når stillingene fordeles. På bakgrunn av dette har ti av de fjorten instituttene på den teknisk-industrielle arenaen blitt tildelt slike stillinger.

Publisert:
03.07.2015
Sist oppdatert:
30.08.2017