Gå direkte til innhold
 

Teknisk-industrielle institutter

De teknisk-industrielle instituttene er den klart største instituttgruppen. Driftsinntektene for denne gruppen har de siste årene utgjort mer enn halvparten av sektorens samlede inntekter.

Samlet dekker de teknisk-industrielle instituttene et bredt spekter av fag og disipliner innenfor naturvitenskap, teknologi, miljøfag og teknologiledelse. Oppdragsmarkedet for disse instituttene domineres av bedrifter og næringer med høy FoU-aktivitet. De teknisk-industrielle instituttene opererer i stor grad på et internasjonalt marked, og er derfor viktige aktører for å hente hjem ny teknologi til norsk næringsliv.

De teknisk-industrielle instituttene er i 2015 blitt evaluerte av et internasjonalt ekspertutvalg, les mer om dette her. Rapporten ble lansert 1. mars 2016.

Følgende teknisk-industrielle institutter får basisfinansiering gjennom Norges forskningsråd: 

Finansieringen av basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Publisert:
03.07.2015
Sist oppdatert:
02.10.2018