Gå direkte til innhold
 

CLIMIT: 5 nye prosjekter

42,7 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 12.9.2018.

Utlysningstittel: Forskerprosjekter og Kompetanseprosjekter for næringslivet innen CO2-håndtering

Søkt beløp totalt: 219,8 millioner NOK
Tildelte midler: 42,7 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 27
Forskerprosjekt: 21
Kompetanseprosjekt for næringslivet: 6

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Forskerprosjekt15103000
Kompetanseprosjekt for næringslivet0311000

 

Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
294719Quantification of fault-related leakage riskSTIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
294533Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purificationNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
294629Membrane-Assisted CO2 capture through liquefaction for clean H2 productionSINTEF AS
295061CO2 containment and monitoring techniquesUNIVERSITETET I OSLO
295212Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoringSINTEF INDUSTRI AVD TRONDHEIM S P AND VEI

 

Kommentar

CLIMIT lyste ut inntil 60 mill. kroner høsten 2018 for nye prosjekter. Dette budsjettet omfatter både Forskerprosjekter (FP), Kompetanseprosjekter for Næringslivet (KPN)og utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Det var i utgangspunktet satt av 20 mill. kroner til hver av de tre søknadstypene. I utlysningsteksten ble det påpekt at dersom det innen en av søknadstypene ikke var søknader av høy nok kvalitet kunne fordelingen mellom søknadstypene avvikes. I utlysningsteksten var det spesifisert at søknader som tematisk overlapper med ENERGIX ville håndteres i samarbeid mellom CLIMIT og ENERGIX. Statistikken over inkluderer kun søknader sendt inn til CLIMIT, og ikke søknader sendt inn til ENERGIX hvor ENERGIX og CLIMIT har samarbeidet om søknadsbehandlingen.

Publisert:
05.01.2019