Gå direkte til innhold
 

CLIMIT: 2 nye prosjekter

6,1 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor CO2-håndtering

Søkt beløp totalt: 34,7 millioner NOK
Tildelte midler: 6,1 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 5
Innovasjonsprosjekt i næringslivet: 5

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Innovasjonsprosjekt i næringslivet0041000

 

Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
295967SafeGuard - New well monitoring technology for CCS sitesFISHBONES AS
296428New components for use in plants for CO2 captureBIOBE AS

 

Kommentar

CLIMIT lyste ut inntil 60 mill. kroner høsten 2018 for nye prosjekter. Dette budsjettet omfatter både Forskerprosjekter (FP), Kompetanseprosjekter for Næringslivet (KPN)og utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Det var i utgangspunktet satt av 20 mill. kroner til hver av de tre søknadstypene. I utlysningsteksten ble det påpekt at dersom det innen en av søknadstypene ikke var søknader av høy nok kvalitet kunne fordelingen mellom søknadstypene avvikes.

Publisert:
05.01.2019