Gå direkte til innhold
 

Bidragsfinansiert forskning

Forskning underlagt en FoU-kontrakt med Forskningsrådet er definert som bidragsfinansiert forskning, det vil si forskning finansiert uten krav til motytelser.

Bidragsfinansiert forskning er forskning utført uten krav om motytelse for de tilståtte midlene. Alle forskningsprosjekter underlagt en FoU-kontrakt med Forskningsrådet er å regne som bidragsfinansiert forskning.

Oppdragsfinansiert forskning derimot er forskning der det foreligger en avtale om motytelser "til egen bruk og nytte" for den finansierende part. Oppdragsfinansiert forskning er derfor underlagt lover og regler for offentlige anskaffelser, og inngår ikke i Forskningsrådets portefølje av FoU-prosjekter.

Publisert:
07.03.2013
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no