Gå direkte til innhold
 

BEHANDLING: 11 nye prosjekter

3,2 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: 5 millioner kroner til forprosjekter innenfor pasientsikkerhet, multimorbiditet og/eller oral helse

Søkt beløp totalt: 5,4 millioner NOK
Tildelte midler: 3,2 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 18
Forprosjekt: 18

Programstyre: Kristin Bjordal, Anne Rita Øksengård, Maiken Engelstad, Inger Njølstad, Marianne Klemp, Göran Dahllöf, Runar Finvåg, Bjarne Hansen, Anne-Lene Arnesen, Ingvild Kjeken, Vibeke Johnsen, Maren Skaset
Settemedlem: Ingen.

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosj.nr.

Prosjekttittel

Institusjon/Bedrift

296052

Healthy oral aging, an interdisciplinary approach

University of Oslo

295669

Forstudie til automatisert system for tidskontinuerlig prediksjon av sepsis

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

295598

Implementation of Stress and Adversity Inventory i multidisciplinary assessment of patients with obesity at Akershus University Hospital

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

295649

Filter for plasmaspytt

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

296003

Mental Health and Obesity (the MHOBY study).

NTNU Department of Neuromedicine and Movement Sciences

295975

When and how to apply ultra-low dose Cone Beam Computed Tomography on children with impacted canines

UNIVERSITETET I BERGEN

296274

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn)

TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSE- SENTER ØST TKØ

295712

Trygge barn i tannbehandling - kunnskapsbygging, forebygging og behandling av barn og ungdom med sprøytefobi og tannbehandlingsangst

TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTER FOR MIDT NORGE IKS

295730

«Lost in transaction» - Hvordan finne ny kunnskap om hvor den medisinske nødmeldetjenesten svikter basert på avviks- og erstatningssaker

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

295973

Setting up of immunoassay for salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6), a putative biomarker for dental caries prediction

Institutt for klinisk odontologi

296075

Orofacial pain- characterization and comparison with larger patient groups are needed to improve oral and general health

UNIVERSITETET I BERGEN


 

Oppsummering av utlysning

Bevilges

Avslås

Avvises

Trukket

Totalt antall

11

6

0

1

18

 

 

Publisert:
14.02.2019