Gå direkte til innhold
 

BEHANDLING: 11 nye prosjekter

140 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 25.4.2018.

Utlysningstittel: 115 millioner kroner til pasientnær klinisk forskning

Søkt beløp totalt: 1165 millioner NOK
Tildelte midler: 140 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 87
Forskerprosjekt: 87

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 7 6 5 4 3 2 1
Forskerprosjekt 2 13 17 40 12 2 0

 

Programstyre: Kristin Bjordal, Anne Rita Øksengård, Maiken Engelstad, Inger Njølstad, Marianne Klemp, Göran Dahllöf, Runar Finvåg, Bjarne Hansen, Anne-Lene Arnesen, Ingvild Kjeken, Vibeke Johnsen, Maren Skaset
Settemedlem: Ingen

 

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
288579 Targeting Aging and improving patient outcome with Nicotinamide Riboside OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
288699 Optimizing Migraine Prevention (OptMig project) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
287618 The Norwegian trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction - NorEx Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
288022 Residual adrenocortical function in patients with autoimmune Addison`s disease UNIVERSITETET I BERGEN
287631 Improved precision medicine by increasing self-management and medication control in adolescents OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
287816 Cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKA Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
287243 Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT) OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
288172 The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury SUNNAAS SYKEHUS HF
287829 Enhanced cryoimmunotherapy against urogenital cancers UNIVERSITETET I BERGEN
288165 Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care - BASIC University of Oslo/Medical Faculty/Institute of Health and Society
288718 Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT UNIVERSITETET I BERGEN

 

Kommentar

Følgende styremedlemmer var inhabile for enkeltsøknader og fratrådte deler av søknadsbehandlingen: Inger Njølstad og Ingvil Kjeken. Det vil sendes ut anmodning om revidert søknad til de innvilgede prosjektene så raskt som mulig.

Publisert:
30.11.2018
Sist oppdatert:
07.01.2019