Gå direkte til innhold
 

BEHANDLING: 11 nye prosjekter

140 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 25.4.2018.

Utlysningstittel: 115 millioner kroner til pasientnær klinisk forskning

Søkt beløp totalt: 1165 millioner NOK
Tildelte midler: 140 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 87
Forskerprosjekt: 87

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Forskerprosjekt21317401220

 

Programstyre: Kristin Bjordal, Anne Rita Øksengård, Maiken Engelstad, Inger Njølstad, Marianne Klemp, Göran Dahllöf, Runar Finvåg, Bjarne Hansen, Anne-Lene Arnesen, Ingvild Kjeken, Vibeke Johnsen, Maren Skaset
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
288579Targeting Aging and improving patient outcome with Nicotinamide RibosideOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
288130Fecal microbiota transplantation for primary Clostridium difficile infection – a multicenter, randomized controlled trialOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
288699Optimizing Migraine Prevention (OptMig project)Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
287618The Norwegian trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction - NorExInstitutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
288022Residual adrenocortical function in patients with autoimmune Addison`s diseaseUNIVERSITETET I BERGEN
287631Improved precision medicine by increasing self-management and medication control in adolescentsOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
287816Cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKALovisenberg Diakonale Sykehus AS
287243Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT)OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
288172The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain InjurySUNNAAS SYKEHUS HF
287829Enhanced cryoimmunotherapy against urogenital cancersUNIVERSITETET I BERGEN
288165Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care - BASICUniversity of Oslo/Medical Faculty/Institute of Health and Society

 

Kommentar

Følgende styremedlemmer var inhabile for enkeltsøknader og fratrådte deler av søknadsbehandlingen: Inger Njølstad og Ingvil Kjeken. Det vil sendes ut anmodning om revidert søknad til de innvilgede prosjektene så raskt som mulig.

Publisert:
30.11.2018