Gå direkte til innhold
 

BEDREHELSE: 3 nye prosjekter

137 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 25.4.2018.

Utlysningstittel: Inntil 150 millioner kroner til 3-5 miljøstøtter for folkehelseforskning

Søkt beløp totalt: 1012 millioner NOK
Tildelte midler: 137 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 24
Institusjonsforankret strategisk prosjekt: 24

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Institusjonsforankret strategisk prosjekt04810000

 

Programstyre: Pål Kraft, Anne-Grethe Terjesen, Else Jorunn Saga, Else-Marie Løberg, Sissel Lyberg Beckmann, Terje Andreas Eikemo, Lars Rylander, Nancy Pedersen, Pernille Due, Kristian Hveem, Dagfinn Bjørgen, Torunn Grinvoll, Torstein Lindstad
Settemedlem: Karin Helmersson Bergmark, Tine Curtis, Peter Nilsson

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
288083Research Centre for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTAUniversitetet i Oslo, Department of Psychology
288638Centre for Global Health Inequalities ResearchNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTN
289440Healthy choices and the social gradientAdministrasjon UIT

 

Kommentar

Følgende programstyremedlemmer deltok ikke i søknadsbehandlingen: Pål Kraft, Else-Marie Løberg, Nancy Pedersen, Terje Andreas Eikemo, Pernille Due, Kristian Hveem(vara), Dagfinn Bjørgen(personlig vara), Torstein Lindstad(personlig vara) og Torunn Grinvoll(personlig vara). Ett prosjekt er satt på venteliste. Dette vil bli avklart i 2019.

Publisert:
29.11.2018