Gå direkte til innhold
 

BEDREHELSE: 10 nye prosjekter

120 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 20.4.2016.

Utlysningstittel: 120 millioner kroner til intervensjonsforskning

Søkt beløp totalt: 1600 millioner NOK
Tildelte midler: 120 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 132
Forskerprosjekt: 132
Avviste søknader: 4


Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 7 6 5 4 3 2 1
Forskerprosjekt 0 12 23 64 26 3 0

 

Programstyre: Pål Kraft, Geir Stene-Larsen, Anne-Grethe Terjesen, Else Jorunn Saga, Else-Marie Løberg, Lars Rylander, Terje Andreas Eikemo, Nancy Pedersen, Pernille Due, Kristian Hveem
Settemedlem: Marit Lie

 

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
260355 Preparing for the worst - promoting safety behaviors among Norwegian,Pakistani & Somali pregnant women-a cluster randomized controlled trial Oslo and Akershus University College
260381 Preventive measures to reduce the adverse health impact of traffic-related air pollution FOLKEHELSEINSTITUTTET
260408 Evaluation of free school fruit on childhood growth and obesity: a natural experiment FOLKEHELSEINSTITUTTET
260453 Prospective outcome of referral psychotherapies for patients with deliberate self-harm in routine care University of Oslo
260552 Effects of Nutrition Therapy on Growth, Inflammation and Metabolism in Immature Infants; a double-blind randomized trial Oslo University Hospital
260567 Effective Stuttering Treatment (EST) University of Oslo
260576 Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and quality of life in Alzheimer patients University of Bergen
260588 Inclusive evaluation of public health interventions UNIVERSITETET I BERGEN
260624 Thrive by Three REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE, HEL
260640 Enabling implementation of interventions in the first line services towards risky alcohol use (The WIRUS- project) UNIVERSITETET I STAVANGER

 

Kommentar

Programstyremedlem Terje Andreas Eikemo og Geir Stene-Larsen deltok ikke i søknadsbehandlingen. Følgende programstyremedlemmer fratrådte i deler av søknadsbehandlingen pga inhabilitet i en eller flere søknader: Pål Kraft, Else-Marie Løberg, Lars Rylander og Kristian Hveem. Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt.

Publisert:
09.11.2016