Gå direkte til innhold
 

BALANSE: 9 nye prosjekter

48,8 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: Inntil 50 millioner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning

Søkt beløp totalt: 125,8 millioner NOK
Tildelte midler: 48,8 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 23
Forskerprosjekt: 11
Annen støtte: 12

Programstyre: Knut Liestøl, Ingrid Guldvik, Gry Agnete Alsos, Mari Teigen, Tor Grande, Ulf Sverdrup, Erik Litborn, Kristin Halvorsen, Thomas Michael Walle.

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
295815 Future Research- and Organizational development in Natural Sciences, Technology and T... DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
295697 Women in Ecnomics Network - Nettverksbygning innenfor Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole
295920 IDUN fra PhD til Professor Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse på F... NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIK...
296261 FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et me likestilt og mangfoldig akad... UNIVERSITET I AGDER
295938 Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic INSTITTUT FOR SAMFUNNSFORSKNING
295817 BALANSEKUNST - Kvinners vei mot den akademiske toppen  NORDISK INSTITTUT FOR STUDIER AV INNOVASJON; FORSKNING ...
296510 Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær ... Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)
296138 Gender, citizenship and academic power (GAP) OsloMet - storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvit...
296173 Understanding gender imbalances among university professors i the sahping and reshapin ... NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET

 

Publisert:
08.03.2019