Gå direkte til innhold
 

Åpen tilgang til publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) vil fremme forskningen og samfunnets bruk av forskningsresultater. Forskningsrådet vil jobbe for for at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem.

For å oppnå dette har Forskningsrådet utformet både krav og insentiver:

Siden 2009 har Forskningsrådet stilt krav om at fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet skal egenarkiveres i egnede arkiv der hvor slike finnes. Detaljene i dette kravet står omtalt i prinsippdokumentet til høyre. Forskningsrådet vil følge opp kravet om egenarkivering, blant annet ved å hente data fra CRIStin.

For å stimulere til økt bruk av åpne tidsskrift, vil Forskningsrådet også bidra til å dekke publiseringskostnadene i slike tidsskrift. "Stimuleringstiltak for åpen publisering" (STIM-OA) er åpen for alle norske forskningsinstitusjoner og vil gjelde for åpent publiserte artikler uavhengig av hvordan forskningsaktiviten bak er finansiert. Ordningen vil gjelde i perioden 2014-2019, med første utlysning i februar 2015 (for regnskapsåret 2014).

Åpen tilgang er i kontinuerlig utvikling og kan på sikt føre til store endringer i publiseringsmønster og -praksis innenfor forskning og akademia. Forskningsrådet ønsker at våre prinsipper reflekterer denne utviklingen, og at vår policy videreutvikles dersom omstendighetene krever det. Derfor skal Forskningsrådet ha en god dialog med relevante institusjoner og samarbeidspartnere om vårt policyarbeid for åpen tilgang. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon eller har innspill til vårt arbeid.

Vi anbefaler også http://openaccess.no hvor det finnes mange tips om åpen tilgang-publisering i Norge og internasjonalt.

Publisert:
15.10.2014
Sist oppdatert:
06.07.2017
Sideansvarlig:
Rune Rambæk Schjølberg Spesialrådgiver +47 22 03 70 50 rrs@forskningsradet.no