Gå direkte til innhold
 

1,1 milliarder til forskning og innovasjon i bedrifter

Har din bedrift en idé som kan bli til en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess?

Forskningsrådet gir støtte til forskning, utvikling og innovasjon i bedrifter i alle næringer, og lyser ut 1,12 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Innsendelsesfristen for søknader er 11. oktober 2017 kl. 13:00.

Lurer du på om prosjektet ditt kan få støtte?

Prøv Prosjektkanvas

For å hjelpe deg med å komme i gang med FoU-prosjekter har vi utviklet noen verktøy. Prosjektkanvaset stiller deg fem viktige spørsmål om prosjektet. De fem spørsmålene representerer viktige aspekter ved et FoU-prosjekt og de viktigste kriteriene vi bruker når vi vurderer en eventuell søknad om økonomisk støtte.

Kanvaset kan du bruke til å sjekke om prosjektet ditt inneholder FoU. Det er også lurt å bruke det til å samle alle samarbeidspartnerne i et prosjekt slik at alle er enige om hva prosjektet handler om og skal gjøre. Dette gjelder enten du har ulike avdelinger internt eller om du samarbeider med andre bedrifter eller FoU-miljøer.

Skissemulighet 8. mai – 30. august

Har dere kommet litt lenger, men er usikker på hva som må med i søknaden? Ved å sende inn en prosjektskisse gjennom tjenesten Innoskisse får bedriften din uforpliktende råd og tips på bakgrunn av skissen før dere utformer og sender inn den endelige søknaden. Forskningsrådet gir også råd om hvilket innovasjonsprogram som passer best til det aktuelle prosjektet.

Prosjektverksteder

I tillegg tilbyr Forskningsrådet kurs over hele landet. Se oversikt over prosjektverksted.

Gjennom disse tjenestene kan din bedrift få innspill til hvordan dere kan strukturere og videreutvikle prosjektidéene.

Viktige datoer:

  • Prosjektverksteder: Avholdes ulike steder i landet frem til 6. september
  • Skisse: Innsendelsesfrist 30. august kl. 13.00
  • Søknad: Innsendelsesfrist 11. oktober kl. 13.00
  • Bedrifter har også mulighet for å søke støtte gjennom skatteinsentivordningen SkatteFUNN. Husk å søke innen 1. september for å være garantert behandling i 2017.

Forskningsrådet lyser ut midler gjennom følgende programmer: BIA- Brukerstyrt Innovasjonsarena, ENERGIX, MAROFF, PETROMAKS2, CLIMIT, HAVBRUK, BIONÆR, MARINFORSK og NANO21.

Mer om de enkelte programmene:

Bedrifter innenfor de aller fleste bransjer og forskningsområder kan søke BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena.

Har du prosjekter innenfor energi, maritime næringer, petroleum eller CCS (karbonfangst- og lagring)?
ENERGIX – Stort program for energi
MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner
PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskning
CLIMIT – FoU og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi

Har du prosjekter innenfor havbruk, fiskeri eller landbruk?
HAVBRUK – Stort program for havbruksforskning
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer
MARINFORSK – Marine ressurser og miljø

Har du prosjekter innenfor nano- og mikroteknologi?
NANO2021 – Stort program for nanoteknologi og avanserte materialer


Forskningsrådet vil bidra til at skisser og søknader fordeles til det mest aktuelle programmet.

Skrevet av:
Maria Ekornes Myhre Seniorrådgiver mem@forskningsradet.no
Publisert:
09.06.2017
Sist oppdatert:
09.06.2017