Gå direkte til innhold
 

Årsrapport, tall og analyse

En av Forskningsrådets hovedoppgaver er å gi regjering og departementer råd i forskningspolitiske spørsmål. For å kunne gi gode råd, trengs et solid kunnskapsgrunnlag i form av statistikk og analyse. Forskningsrådet ønsker å gjøre vår statistikk og våre analyser tilgjengelig gjennom årsrapporten, Prosjektbanken, Forskningsrådet i tall og Indikatorrapporten.