Gå direkte til innhold
 

Workshop om IKT, energi og transport i H2020

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, møterom Frisch 1+2
Starter:
21.11.2014 10:00 CET
Avsluttes:
21.11.2014 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet inviterer til Workshop som tar utgangspunkt i 2015-topics i de tre del-programmene IKT (ICT LEIT), Transport (Smart, green and integrated transport) og Energi (Secure, clean and efficient energy) og hvor tverrfaglig samarbeid er spesielt viktig.

Horisont 2020 er i langt større grad «utfordringsbasert» enn i tidligere programmer, og mange utlysningstema (topics) er mer innovasjonsorienterte og markedsnære.

Utlysningene tar utgangspunkt i Europas samfunnsutfordringer, for eksempel knyttet til transport og fornybar energi. Utlysningene inviterer i større grad aktørene til å foreslå helhetlige løsninger på bakgrunn av utfordringer, og det legges vekt på at prosjektene arbeider tverrfaglig og på tvers av ulike sektorer. For å sette det på spissen var det i FP7 tilstrekkelig at IKT-forskere kjente til muligheter i ICT-programmet og tilsvarende for transport- og energiforskere. Dette er ikke lenger tilfelle.

Workshopen vil dreie seg om å identifisere utfordringer og muligheter i de overlappende områdene vist i figuren. Målet er å legge grunnlaget for bedre samspill og samarbeid mellom gode fagmiljøer. Vår hypotese er at potensialet er stort for å ta ut synergier i grenseflatene mellom de tre områdene. Vi håper workshopen vil synliggjøre nye muligheter i disse områdene hvor ideer og kompetanse fra ulike fagområder kan møtes.

Målsettingen på sikt er at workshopen vil resultere i prosjekter som krever tverrfaglig samarbeid med krav til kompetanse og ressurser fra minst to av de tre områdene/fagfeltene.

Hoveddelen av workshopen vil bestå av gruppearbeid hvor gruppene er satt sammen ut fra interesseområder i påmeldingen.

Programvedlegg pr. 221014 PDF - 319 KB

Påmelding innen 18. november 2014

Kontaktpersoner i Forskningsrådet:
NCP IKT: Seniorrådgiver Kim Davis

NCP Energi: Spesialrådgiver Tor Ivar Eikaas

NCP Transport: Spesialrådgiver Øystein Strandli

Ingen påmeldingsavgift, vi serverer en enkel lunsj og ønsker velkommen til en interessant og utfordrende workshop!