Gå direkte til innhold
 

Workshop for Nasjonal forskningsinfrastruktur 2016

Sted:
Abel 1 og 2, Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Lysaker.
Starter:
08.06.2016 10:00 CET
Avsluttes:
08.06.2016 19:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet inviterer til workshop 8. juni 2016 i regi av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Tema for arrangementet er "Hvordan lede nasjonal forskningsinfrastruktur? – Klarer vi å gjøre infrastrukturene tilgjengelige og økonomisk bærekraftige?".

Seminaret er i prinsippet åpent for alle, men målgruppen er prosjektledere og ansvarlige for nasjonal infrastruktur, samt relevante representanter fra administrasjonen ved institusjonene. Det vil være noen begrensninger på antall plasser.

MELD DEG PÅ HER INNEN 27. MAI 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Program for dagen:

9:00 Registrering åpner

10:00 - 10:15 Innledning v/Asbjørn Mo, Avdelingsdirektør, Avdeling for forskningsinfrastruktur

Del I: Hvordan gjøre forskningsinfrastrukturene økonomisk bærekraftige

10:15 - 10:45 Forskningsinfrastruktur som tilbyder av tjenester til
forskningen v/ Svein Stølen, UiO

10:45 - 11:15 Hvordan få en god forretningsplan for infrastrukturen v/ Jarl Underhaug (NNP-The Norwegian NMR Platform), UiB

11:15 - 11:45 Hvordan går vi grenseoppgangen mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet? v/ Unni Steinsmo, SINTEF

11:45 - 12:30 Lunsj

Del II: Bruk og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastrukturer

12:30 - 12:50 Hvordan sørge for at de tjenester som tilbys/utvikles er de som relevante brukere etterspør v/ Kay Gastinger (NorFab), NTNU.

12:50 - 13:10 Arkivering og tilgjengeliggjøring av data v/ Janne Bondi Johannessen (LIA-Language Infrastructure made Accessible), UiO.

13:10 - 13:30 Kaffepause og inndeling i arbeidsgrupper

13:30 - 15:00 Arbeidsgruppene jobber med problemstillinger/temaer som:

  • Hvordan gjøres infrastrukturen kjent for brukerne?
  • Hvordan får brukerne tilgang til infrastrukturen?
  • Hvordan måle brukertilfredshet?
  • Hvordan registrere/loggføre brukere?
  • Evt andre problemstillinger

15:00 - 15:30 Kaffepause

15:30 - 17:00 Oppsummering fra arbeidsgruppene v/ gruppeansvarlig

17:00 - 19:00 Tapas