Gå direkte til innhold
 

Workshop: Droner – bruksområder og muligheter i transportsektoren

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
27.06.2017 10:00 CET
Avsluttes:
27.06.2017 15:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
EU-nettverk for IKT i transport, ENIT, vil i samarbeid med Forskningsrådet invitere norske aktører til workshop om muligheter for samarbeid i Horisont 2020 for bruk av droner i transportsektoren.

Bruken av droner, dvs. førerløse luftfartøyer[1], øker kraftig og finner stadig nye anvendelsesområder. I transportsektoren ønsker flere og flere å bruke droner for å gjøre sektoren sikrere og mer effektiv. I tillegg til at droner muliggjør nye og fleksible transporttjenester, kan droner også benyttes for overvåkning av kjøretøyer, transportoperasjoner og transportinfrastruktur. Statens vegvesen har allerede testet bruk av droner for innhenting av måledata, inspeksjon av broer og overvåkning av skredområder. Droneteknologien er i kraftig utvikling og nye droner tilbyr stadig økende rekkevidde, operasjonstid og muligheter for nyttelast. Flertallet av dronene i dag er fjernstyrte, men det er forventet en kraftig økning i bruken av autonome droner. Denne teknologiutviklingen gir nye muligheter, men gir også nye utfordringer når det gjelder bruk og tilgang til luftrommet, sertifisering, flysikkerhet og datasikkerhet.

Utvikling av droneteknologien og etablering av innovative tjenester basert på droner er viktig for EU, både for å løse samfunnsutfordringer og for å sikre den globale konkurransekraften. Neste arbeidsprogram i Horizon 2020 (gjeldende 2018-2020) er forventet å inkludere flere relevante utlysninger innenfor tematikken. ENIT (EU-nettverk for IKT i transport) vil derfor i samarbeid med Forskningsrådet invitere norske aktører til workshop om bruk av droner i transportsektoren. Målsetningen med workshopen er både å informere om mulighetene i Horizon 2020, skape kunnskap blant norske aktører og se på mulighetene for samarbeid om konseptutvikling og utprøving i praksis.

ENIT er etablert av ITS Norge for å øke norske bedrifters gjennomslag og nytte av EU-prosjekter på transportområdet. IKT er en nøkkelteknologi for å løse mange av EUs transportutfordringer og flere av disse er knyttet til energi-området. Nettverket har fokus på bedriftsdeltakelse, men alle interesserte aktører inviteres til å delta.

ENIT er støttet av Norges forskningsråd

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@milesahead.no>


Agenda for dagen

Dato: 27 juni 2017 10:00-15:30
Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker

10.00

Velkommen og plan for dagen

Runar Søråsen, ITS Norge

10.15

Vegvesenets bruk av droner

Torgeir Vaa, Statens vegvesen

10.45

Muligheter i Horizon 2020 og nasjonal programmer

Verena Hachmann og Henning Maagerud, Forskningsrådet

11.15

Pause

 

11.30

Hva er state-of-the-art når det gjelder bruk av droner?

Aksel Andreas Transeth, Sintef

12.00

Lunsj

 

13.00

Hvordan kan droner bidra til framkommelighet og sikkerhet i transportsektoren?

Knut Roar Wiig, Nordic Unmanned

13.30

Dronesystemet: Fra kamera til beslutning

Ingar Arntzen og Rune Storvold, Norut

14.00

Gruppearbeid
Tema:
•      Teknologiutvikling
•      Forretningsmodeller

 

15.00

Oppsummering, veien videre og diskusjon

Runar Søråsen, ITS Norge

15.30

Vel hjem!

 

 

Påmelding her (frist: 21. juni)

Kontaktperson: Runar Søråsen <runar@milesahead.no>[1] Engelsk: Unmanned aerial vehicle (UAV)