Gå direkte til innhold
 

Verdifull natur - Miljø 2015-konferansen III

Sted:
Thon Hotell Opera, Oslo
Starter:
15.02.2011 10:00 CET
Avsluttes:
16.02.2011 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Nå ligger alle presentasjoner og nyhetsartikler fra Miljø 2015s tredje programkonferanse “Verdifull natur” tilgjengelig på arrangementssiden.

Foto: Tom Erik Økland (Foto: Tom Erik Økland) Naturverdier, biodiversitet og allmenningsstyre var sentrale temaer under konferansen som foregikk i Oslo 15.-16. februar 2011. Konferansen ble åpnet av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Erik Solheim pekte på det ulogiske i at noen få kan tjene på å drive rovdrift på natur, mens kostnadene av naturødeleggelse veltes over på de mange. Han trakk også fram beslutningen om å etablere et internasjonalt panel for biodiversitet (IPBES). 

- Dette vil bidra til å sette temaet biologisk mangfold på den globale dagsorden, sa Solheim som forventet at Norge og norske forskere vil spille en like aktiv rolle i dette panelet som i FNs Klimapanel.

Panelets rolle er å forsyne beslutningstakere med kunnskap om naturmangfold.
- Jo mer kunnskap som tilflyter politikere og allmennhet, jo bedre vil vi greie å bevare naturen! avsluttet Solheim.

Det faglige programmet i første del av konferansen var viet temaet “naturens verdi” med vekt på analyseverktøyet TEEB; The Economics of Ecosystems and Biodiversity, med Heidi Wittmer og Clive Spash som hovedinnledere.

Senere på dagen deltok professor Elinor Ostrom på videolink fra USA med innlegg og diskusjon om handlingsteorier rettet mot kollektiv forvaltning av naturressurser med eksempler fra egen forskning.

Fra konferansesalen Professor Elinor Ostrom holdt innlegg via videolink. (Foto: Tom Erik Økland) Forskere fra prosjekter i Miljø 2015 kommenterte de to hovedtemaene ut fra egen forskning og norske utfordringer. Presentasjonene fra konferansens første dag finner du nedenfor.

Se også nyhetssakene fra konferansen som er listet opp nederst i denne artikkelen. Og hør Guro Tarjems reportasje i NRK P2 som følger opp diskusjonen om å sette verdi på natur: NRK Ekko 23.2.2011: Kan vi sette verdi på natur? (mp3)

På slutten av konferansens første dag og hele den andre dagen var viet presentasjon og diskusjon av prosjekter i parallelle tematiske sesjoner. Ta en nærmere titt på presetasjonene.

Programmet PDF - 270 KB   kan lastes ned i utskriftsvennlig format eller som et mer detaljert program PDF - 36 KB .