Gå direkte til innhold
 

Utveksling av forskningspersonale (MSCA RISE 2019)

Sted:
Møterom Abel 1, Norges forskningsråd, Drammensveien 288, 0283 Os
Starter:
07.12.2018 10:00 CET
Avsluttes:
07.12.2018 12:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
2019-utlysningen for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under RISE i Horisont 2020 åpner 4. desember. Delta i informasjonsmøtet eller se strømmingen 7. desember 2018.

Marie Sklodowska-Curie Actions «Research and Innovation Staff Exchange” (RISE) støtter prosjekter med fokus på internasjonalt og/eller intersektorielt forskningssamarbeid og -utveksling. En utlysning med 80 millioner euro i budsjett åpner 4. desember, med søknadsfrist 2. april 2019. Informasjonsmøtet skal gi deg innsikt i hva RISE er, og hvordan du bør gå frem for å utvikle et konkurransedyktig prosjekt. Head of Unit Fredrik Olsson-Hector i Research Executive Agency i Europakommisjonen kommer ens ærend for å gi oss siste nytt. Vi håper også å få høre erfaringer fra et vellykket prosjekt.

Hvem bør delta?

MSCA RISE er åpen for søknader med egenvalgt tema innen alle fagområder og temaer, også interdisiplinære, og retter seg både mot akademiske institusjoner og mot bedrifter, organisasjoner og andre som tilhører den ikke-akademiske sfæren. Støtten et RISE-konsortium mottar er ikke forskningsmidler, men bidrag til utveksling av ansatte (staff) som på en eller annen måte er involvert i forsknings- og innovasjonsaktiviteter. De ansatte kan være forskere, men også administrativt ansvarlige, teknisk personell eller i ledelsesfunksjoner.

RISE har en innvilgelsesrate på om lag 25%. Siden RISE-prosjekter skiller seg en del fra ordinære EU-søknader, anbefales alle som har tenkt å prøve seg å få med seg møtet. Det kan betale seg!
 

Påmelding (vi setter pris på at du melder deg på enten du skal delta fysisk i møtet eller følge strømmingen. Da kan vi også sende deg presentasjonene i etterkant)

Lenke til opptak av arrangementet

Her vil du finne utlysningen for RISE 2019