Gå direkte til innhold
 

Søkeverksted - Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, fristen 10.10. 2018

Sted:
Forskningsrådet, Drammensveien 288, 1327 Oslo
Starter:
30.08.2018 10:00 CET
Avsluttes:
30.08.2018 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Programmene HELSEVEL, FINNUT, FORKOMMUNE, TRANSPORT lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 10. oktober 2018.

Vi inviterer potensielle søkere fra offentlig sektor til et søkeverksted i Forskningsrådets lokaler på Lysaker den 30. august fra kl 10.00 – 15.00.

Innovasjonsprosjekter er samarbeidsprosjekter der de offentlige tjenestene samarbeider med forskningsmiljøer og andre aktører om behovsdrevet innovasjon.

Det er aktører i offentlig sektor som skal stå som søker i denne utlysningen, og søkeseminaret retter seg derfor primært mot disse aktørene. Det er ønskelig at deltakere fra offentlig sektor deltar på seminaret i følge med et forskningsmiljø og eller andre FoU aktører i andre virksomheter.

Tid: 30. august kl. 10-15.
Sted: Forskningsrådets møtesenter - Abel 1 og 2, Drammensveien 288, Lysaker.

Det legges opp til et todelt program der Forskningsrådet informerer først om program-utlysningene, før det blir gruppearbeid for utforming av prosjektide med hjelp av kanvasprosjektmetodikk.

Dere vil også kunne høre erfaringer fra innovasjonsprosjekter som tidligere har fått tildeling fra Forskningsrådet. 

Meld deg på seminaret her

Den første delen av programmet blir strømmet på Forskningsrådets YouTube-kanal og i videovinduet under.