Gå direkte til innhold
 

Sluttkonferanse for Program for Samisk II

Sted:
Bodø
Starter:
26.04.2017 09:00 CET
Avsluttes:
27.04.2017 14:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet inviterer til todagers konferanse som presenterer forskning om historiske samiske forhold og sammenlignende forskning om urfolks relasjon til statene de bor i.

En rekke forskere presenterer forskning som er gjort i programperioden, med vekt på historiske forhold og den historiske utviklingen. I tillegg bidrar foredragsholdere fra andre nordiske land og Canada til å se den norske situasjonen i komparativ sammenheng, med vekt på urfolks forhold til statene de bor i.

Første del av konferansen vil foregå på Radisson Blu Hotel i Bodø og på kvelden blir det middag og underholdning i hotellets restaurant FJÖRD. Dag 2 blir avholdt på Nord Universitet og avsluttes med lunsj kl. 14.00.

Målgruppen for konferansen er alle som har interesse for forskning på samiske forhold.

Arrangementet er åpent for alle og det er ingen deltakeravgift, men påmelding er nødvendig. OBS: Siste frist for påmelding er mandag 3. april kl. 9.00.

For fullstendig program og påmelding gå til:
https://forskningsradet.pameldingssystem.no/sluttkonferanse-samisk-ii?tab=program

Spørsmål? Kontakt Ester Mæland på telefon 99 01 23 10 eller epost esm@rcn.no.