Gå direkte til innhold
 

Samfunnsutfordringene utfordrer forskningspolitikken

Sted:
Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo
Starter:
01.03.2016 10:00 Central European Time
Avsluttes:
01.03.2016 15:30 Central European Time
Kalender:
Legg til (ical)
Oppfatningen om at forskning og innovasjon må bidra til å løse de store samfunnsutfordringene har de senere år fått en stadig mer sentral plass i nasjonal og internasjonal forskningspolitikk. Men har dette først og fremst vært et skifte i retorikk, eller har vi tatt innover oss at dette faktisk krever endringer i forsknings- og innovasjonspolitikk og praksis?

De store samfunnsutfordringene krever mobilisering og integrering av nye og ulike aktører og perspektiver i et komplekst samspill. På konferansen spør vi om vi klarer det med dagens politikk, arbeidsmåter og verktøy, eller om det er behov for å utvikle kunnskapssystemet for å takle endrede oppgaver og utfordringer bedre.

 

Meld deg på her:  Påmeldingsskjema  Frist 5. februar 2016.

Program:

 

10.00 – 13.00: Behov for en ny forsknings- og innovasjonspolitikk?

 

The challenge of addressing grand challenges, Stefan Kuhlmann, Professor of Foundations of Science, Technology and Society, University of Twente

Innovation policy for the great human challenges: the cases of renewable energy and health, Dr. Keith Smith, forsker, Universitetet i Oslo Dr. Markus Bugge, forsker, NIFU

Samfunnets agenda må bli forskningens agenda, Arvid Hallén, Administrerende direktør, Forskningsrådet

Regjeringens innsats for å møte samfunnsutfordringene, Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister

Paneldebatt

13.00 – 14.00: Lunsj

 

14.00 – 15.30: Nye verktøy og arbeidsmåter

 

Using the creative potential of interdisciplinary research to tackle grand challenges, Catherine Lyall, Professor of Science and Public Policy, University of Edinburgh

Addressing societal challenges through innovative public procurement, Jacob Edler, Professor of Innovation Policy and Strategy, Manchester Institute of Innovation Research

The role of foresight in responding to grand challenges, Dr. Kerstin Cuhls, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research