Gå direkte til innhold
 

Samarbeid om forskningsstøttet innovasjon i offentlig sektor

Sted:
Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker
Starter:
07.12.2017 09:00 CET
Avsluttes:
07.12.2017 15:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Et inspirasjons- og informasjonsmøte for alle som er involvert i innovasjonsprosjekter i, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter. Møtet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og De regionale forskningsfondene.

Første del av møtet vil bli streamet på Forskningsrådets YouTube-side

Last ned programmet PDF - 415 KB

Påmelding

Formiddagen er satt av til en bred presentasjon av de finansieringsmulighetene som er tilgjengelige for kommunene og andre offentlige virksomheter.

Informasjonen vil også være nyttig for forskning- og næringslivspartnere – både de som allerede har et innovasjonssamarbeid med en offentlig virksomhet og de som ønsker å ta initiativ til et slikt samarbeid. Etter lunsj er det mulighet til å velge mellom to seminarer:

Seminar 1: Innovative anskaffelser

Det nye regelverket åpner for å inkludere FoU og innkjøp i en og samme kontrakt. Dermed åpner det seg nye muligheter for innovative offentlig anskaffelser.

Her vil du også få oversikt over hvem som kan bidra med hva - fra Difi, Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet, De regionale forskningsfondene og Horisont 2020. Vi håper du blir inspirert og motivert til å utnytte de nye mulighetene for samarbeid om innovative anskaffelser.

Seminar 2: Idéutviklingsverksted

Hvis du har en idé til et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt, som du kan tenke deg å søke finansiering til, anbefaler vi at du tar med deg en potensiell partner eller to og melder deg på Idéutviklingsverkstedet.

Her vil du få en innføring i bruk av Forskningsrådets verktøy Prosjektkanvas, som nå er tilpasset offentlig sektor. Erfarne prosessledere vil veilede, mens dere diskuterer og utvikler idéen deres. De som kommer alene vil få et eksempel de kan utvikle sammen.

Møtet vil streamet på Forskningsrådets YouTube-side: https://www.forskningsradet.no/no/Videosendinger/1253987707974