Gå direkte til innhold
 

Postdok-stipend fra EU

Sted:
Norges forskningsråd, Drammenvn. 288, Lysaker, Auditortiet Moser
Starter:
02.05.2016 10:00 CET
Avsluttes:
02.05.2016 14:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
De populære "Individual Fellowships" fra Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) i Horisont 2020 lyses ut snart, med frist over sommeren. Hvordan skrive et sterkt prosjektforslag, er tema for Forskningsrådets informasjonsdag 2. mai.

Individual fellowships (IF) er ett- til toårige stipender for forskere med doktorgrad eller fire års forskningserfaring, innen alle disipliner, og er uten tematiske føringer. Brorparten av budsjettet gjelder opphold i Europa, men det er også mulig å søke seg til vertsinstitusjoner i andre verdensdeler.

Søknadsfristen er 14. september. Utlysningen ble åpnet 12. april.

For å lykkes i den harde konkurransen, er det viktig å starte søknadsprosessen tidlig. Forskningsrådet inviterer derfor til et informasjonsmøte der søkere, EU-rådgivere og potensielle veiledere kan få råd om hvordan man best legger opp til et konkurransedyktig prosjektforslag.

Siden MSCA er åpen for deltakelse også av institusjoner utenfor den akademiske sfære, blir et eget "Society and Enterprise-panel" introdusert i år.

Det å være Marie Sklodowska-Curie fellow, eller å veilede en, er et bevisst karrierevalg. Det er en styrke for en hver som vil være en internasjonalt anerkjent forsker. Å lykkes med å få innvilget et stipend, er krevende.  Delta derfor i informasjonsmøtet for å øke dine sjanser ved å høre nåværende MSCA-fellows erfaringer, og råd fra MSCA National Contact Points!

Møtet foregår på engelsk.

Møtet direktestrømmes

Oppdatert program pr. 220416 PDF - 294 KB

Påmelding innen 28.april

Mer om MSCA