Gå direkte til innhold
 

Bli informert om den største internasjonale forskningssatsingen i EUs 7RP

Sted:
Felix konferansesenter, Aker brygge i Oslo
Starter:
31.08.2009 10:00 CET
Avsluttes:
31.08.2009 17:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Internasjonalt samarbeid er viktig for norsk forskning, og deltakelse i EUs programmer har høy prioritet. Deltakelse gir verdifull kunnskap, forskernettverk og finansiering.

Norske forskere som deltar i EU-forskningen sikrer Norge verdifull tilgang på resultater og kunnskap. Veien frem til forskningsresultatene går gjennom samarbeid på tvers av faglige og nasjonale grenser. Forskere som lykkes med sine EU-søknader fremhever verdien av å være en del av et internasjonalt forskernettverk.

I juli kommer det mange nye utlysninger i EUs 7. rammeprogram. Forskningsrådet inviterer til fyldig informasjon under vår store informasjonsdag mandag 31. august.

Deltakelsen er gratis, lunsj blir servert! Meld deg på innen onsdag 26. august.

Les v�rt fyldige program pr. 210809 PDF - 62 KB  Fyldigere og endelig program blir lagt ut medio august.