Gå direkte til innhold
 

ONS Innovation Park 2018

Sted:
Hall 8, stand 8400, Stavanger
Starter:
27.08.2018 09:00 CET
Avsluttes:
30.08.2018 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet presenterer 18 bedrifter med sterke, innovative teknologier på årets ONS Innovation Park. Alle har fått forsknings- og innovasjonsmidler fra Forskningsrådet til å utvikle teknologiene.

Bedriftene skal vise fram et bredt spekter av teknologier til bruk både i og utenfor næringen, og alle vil de kunne bidra til økt konkurranseevne på norsk sokkel. Fire av de 18 bedriftene er finalister til ONS Innovation Award; ISPAS, Solution Seeker, Tomax og Interwell.

Møt bedriftene og Forskningsrådet på ONS Innovation Park. 
​Her ser du hvilke bedrifter som er med:

Fuglesang Subsea AS
Fuglesang Subsea presenterer verdens mest autonome subsea pumpe, kalt "Omnirise Booster". Systemet blir svært kosteffektivt, mer fleksibelt og mer miljøvennlig enn tradisjonelle pumper.  Omnirise er den første «grønne» subsea pumpemodulen, med en lukket barriere mot havet. Teknologien vant teknologiprisen "Spotlight on new technologies» på OTC i Houston i fjor. Nå skal teknologien piloteres med støtte fra Forskningsrådets demonstrasjons- og piloteringsprogram DEMO 2000. Nettside: fsubsea.com 

Solution Seeker AS

Solution Seeker demonstrerer det nye produktet «ProductionCompass». Her kombineres dataprosessering, maskinlæring og visualisering til et sanntids-, automatisert og datadrevet beslutningsstøttesystem for daglig produksjonsoptimering. Denne web-baserte løsningen er unik, med fordeler som tilgjengelighet, lite vedlikehold og «rett på sak problemløsning».
Nettside: solutionseeker.no

CoreAll AS

CoreAll AS utvikler et rør med sensorer som skal gjøre kjerneboring langt mer effektivt. Å hente ut kjerneprøver fra bergartsformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon for påfølgende planlegging av feltutbygginger. I forlengelse av dette piloteres også en boremodul som kan benyttes både til kjerneboring og konvensjonell boring. Nettside: intelligentcoring.com
 

Eldor Technology AS

Kunstig intelligens for styring av oljeproduksjon er snart en realitet. For å hjelpe kontrollromsoperatørene med økt situasjonsforståelse og effektivitet, utvikler Eldor Technology et sanntidsverktøy for beslutningsstøtte. Her står dataanalyse, avansert modellering, kunstig intelligens og maskinlæring sentralt. Operatørene kan bare glede seg! Nettside: eldor.no

Interwell P&A AS

Ved hjelp av en kjemisk eksoterm reaksjon løser Interwell P&A AS de store utfordringene bransjen har innen plugging av brønner. Plugging er både komplisert og tidkrevende, og ikke minst utgjør det en stor kostnad for samfunnet. Vi har fulgt prosjektet gjennom forskningsprogrammet PETROMAKS2. Nå piloteres teknologien på landbrønner i Canada med støtte fra DEMO 2000. Interwell P&A er klare for Innovasjonsparken – gled dere!
Nettside: interwell.com

Well ID AS

Kunnskap om borehull og omgivende formasjon får operatørene ved hjelp av sensorer som er plassert bak borekronen. Well ID AS presenterer en ny banebrytende sensor basert på moderne integrerte kretser. Dette gjør den liten, pålitelig og kosteffektiv. Med høy samplingsfrekvens og nøyaktighet vil verktøyet tilføre verdi både i modne og nye felt. For værutsatte steder som i Barentshavet, vil denne nye teknologien være avgjørende for boresikkerhet og boreeffektivitet. Nettside: wellid.no

Aarbakke Innovation AS

Aarbakke's innovasjon «MicroTubeRemover» er et brønnintervensjonsverktøy til bruk ved permanent sikring og forlating av offshore brønner. Verktøyet kutter og fjerner såkalte micro-tubes fra områder i brønnen slik at barrierematerialet kan plasseres. Mobilisering av en kostbar borerigg unngås samtidig med at faren for forurensing og skade på personell blir betydelig redusert. Nettside: aarbakkeinnovation.com

Innowell Solutions AS

Reservoarenes natur er slik at det ofte ikke er mulig å produsere ren olje eller ren gass uten at formasjonsvann, eller gass, følger med opp til produksjonsanlegget. Innowell Solutions AS utvikler nå en ventil som kan strupe uønsket produksjon av gass og vann uten å introdusere operasjonelle restriksjoner eller forkortet levetid på brønnen.
Nettside: innowell.no

ISPAS AS

ISPAS skal presentere en sensor for deteksjon av uønsket oljeutslipp fra plattformer. Det lille selskapet fra Moss løfter utslippsovervåkningen til et nytt nivå med denne radaren, designet for å håndtere allslags værforhold. Nå verifiseres og klargjøres utstyret for operativ drift.
Nettside: ispas.biz

Tomax AS

Tomax AS har levert en løsning som holder borekronen ren under boring uten bruk av spyledyser. Dette gjør at ustabilt fjell kan bores med større sikkerhetsmargin, i tillegg til at en stabil traktoreffekt gjør at brønnene får lengre rekkevidde og eksisterende infrastruktur utnyttes bedre. Her snaker vi om store miljø- og kostnadsgevinster. Nettside: tomax.no

Innova AS

Innova utvikler en elektrisk drevet og styrt undervannspumpe for hydraulisk kontrollvæske (SHPU). Systemet vil kunne gjøre et fullelektrisk undervanns produksjonssystem uten hydraulisk kontrollkabel mulig. Samtidig kan det bli et nyttig alternativ til kostbare reparasjoner og utskiftninger av skadede kontrollkabler. Nettside: innova.no

Calora Mooring Systems AS

Calora leverer polymerbaserte produkter til subsea bruk, og ser nye muligheter innen forankring og fortøyning av flytende installasjoner offshore. Tau er lettere og mer elastisk enn alternativene, men trenger en beskyttelseskappe som møter kravene til robusthet og sikkerhet. Her kan det bli muligheter for vektreduksjon og enklere operasjoner, eller mulighet til å drive fiske i områder tett på plattformene. Nettside: calosea.com

Geomec Engineering AS

Trygg injeksjon i Barentshavet er mulig. Geomec demonstrerer og tilpasser nå en programvare for optimalisering av injeksjonsparametre på tvers av flere vanninjeksjonsbrønner og produksjonsbrønner. Dette blir en ny tilnærming til det å fremskaffe sanntidsinformasjon om hvordan reservoarer responderer på endringer. Resultatet vil føre til ny kunnskap om funksjonalitet på forskjellige bergarter og ny erfaring fra ulike operasjonsprosedyrer.
Nettside: geomec.com

XSENS AS

Gjennom flere år med forskning har XSENS utviklet grensesprengende ultralyd måleteknologi for offhore/onshore og subsea applikasjoner som kan monteres på utsiden av røret. Måleren som er utviklet sender ultralyd gjennom hele rørets tverrsnitt som gir meget nøyaktig og robust måling uten trykkfall eller risiko for lekkasje. Måleteknologien bidrar til store kost reduksjoner og kan bli spesielt viktig i arktiske strøk. Testing offshore/onshore er i gang og en subsea måler vil være klar i 2019.
Nettside: xsens.no   

HIFLO AS

Mikrobedriften HiFlo har funnet en løsning på problemet med frostspreng og groing i rørsystemer. Firmaet har utviklet en overstyrbar tilbakeslagsventil som tillater fullstendig drenering av rørsystemet via eksisterende dreneringspunkter. Den nye ventilen har fått navnet «OSY-CHECK», og kan bli en viktig brikke i arktiske farvann hvor problemer med frostspreng er åpenbare. Nettside: hiflo.no

                        

PETRELL AS

Petrell vil i pågående DEMO 2000 prosjekt bevise at deres nærbrønnsimulator optimaliserer for økt produksjon og økt utvinningsgrad på oljefeltet. Simulatoren regner på mange fysiske problemstillinger samtidig, og muliggjør et unikt samspill mellom utstyr og reservoar.
Nettside: petrell.no

WiSub AS

WiSub utvikler en standardisert undervanns tilkoblingsmetode for å overføre strøm og data trådløst. Med denne teknologien kan autonome undervannsfarkoster ha en kontinuerlig tilstedeværelse under vann. Prosjektet utvikler forbindelsen som gjør det mulig å lade å snakke med robotene på havbunnen. Her benyttes induksjon og mikrobølger, helt i tråd med WiSub's visjon "No pins, No pain" ™. Nettside: wisub.com

IMiRO AS
IMiRO presenterer en ny metode for måling av olje-konsentrasjon i vann. Her kreves høy presisjon ved lave konsentrasjoner. Sensoren for online måling og overvåkning kan bidra til å forhindre katastrofer, med store både økonomiske- og miljømessige konsekvenser. Teknologien klargjøres nå for uttesting offshore.
 

Se også: Nettsiden til ONS2018: Meet the innovators!