Gå direkte til innhold
 

Nytt nordisk program om kjønnsbalanse i forskning og innovasjon

Sted:
Forskningsrådets lokaler
Starter:
22.01.2016 12:00 CET
Avsluttes:
22.01.2016 14:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
NordForsk og Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om første utlysning i programmet
"Solving the Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area"

Foto: Sverre Jarild
De nordiske landene skårer høyt på likestilling generelt. Likevel er kvinneandelen i toppstillinger innen forskning og innovasjon bare på europeisk gjennomsnitt. 

Hvorfor er det slik? Hva skal til for å få til endring? Programmet søker nyskapende og løsningsorientert forskning.

Det lyses ut 1-2 Nordic Centres of Excellence (NCoE), med en øvre ramme på 25 millioner kroner pr prosjekt.

Hovedsøker må være en forskningsinstitusjon i et av de nordiske landene med krav om samarbeid mellom minst tre nordiske land.

Søknadsfristen blir 27. april 2016.

Les mer om programmet og utlysningen på NordForsks nettsider

Meld deg på informasjonsmøtet her!