Gå direkte til innhold
 

Ny nordområdestrategi – nye muligheter

Sted:
Universitetet i Nordland, Bodø
Starter:
14.11.2011 11:00 CET
Avsluttes:
15.11.2011 13:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Den nye nordområdestrategien var hovedtema for årets nordområdekonferanse som ble arrangert i Bodø 14.-15. november. Nordområdeforskning som virkemiddel i forskningspolitikken sto sentralt.

Forskningsrådets nordområdekonferanse som i år ble arrangert for sjette gang, var lagt til Bodø og det nye Universitetet i Nordland. Alle presentasjonene fra konferansen er nå tilgjengelig nederst på denne siden.

Fra Nordområdekonferansen 2011 Arvid Hallén i samtale med rektor Jarle Aarbakke vd Universitetet i Tromsø og førsteamanuensis Dorthe Eide fra Universitetet i Nordland som var opptatt av kjønnsperspektive og samfunnsfaglige problemstillinger i forbindelse med nordområdeforskningen. (Foto: Anne Ditlefsen)

Med utgangspunkt i den nylig reviderte nordområdestrategien  forskning.nord.to - Revidert strategi for nordområdeforskning 2011-2016 PDF - 5,4 MB  ble det gjennomført et spennende og variert program med diskusjoner om de prioriterte satsingsområdene i strategien:

  • Den internajonale og arktiske dimensjonen
  • Miljø og biologiske ressurser
  • Energi, petroleum og mineralressurser
  • Kunnskapsbasert næringsutvikling
  • Unike forskningsmuligheter

Samfunnsutvikling i nordområdene, som også er et prioritert satsingsområde i strategien, ble belyst og diskutert i sammenheng med de øvrige temaene. 

Konferansen ble åpnet av Arvid Hallén som presenterte den reviderte strategien (se presentasjonen under), mens statsråd Tora Aasland kommenterte Forskningsrådets nordområestrategi som en del av en samlet forskningspolitikk.

Det var også en poster-utstilling med 27 presentasjoner av nordområderelevant forskning.

Konferansen ble avsluttet med en samtale ledet av journalist Arne O. Holm og ledere fra forskningsmiljøer og organisasjoner om hvilken rolle Forskningsrådets nordområdestrategi spiller.

Se hele programmet:  Nordområdekonferansen 2011 - program PDF - 721 KB  

Presentasjoner/Innlegg